Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні питання


Дайте характеристику відкритої економіки.

Перерахуйте теоретичні основи розвитку міжнародної торгівлі.

У чому полягає економічний зміст теоретичних поглядів Хекшера–Оліна?

Дайте визначення поняттям “міжнародна торгівля” і “світова торгівля”.

Назвіть і охарактеризуйте показники міжнародної торгівлі.

Дайте характеристику динаміці та основним тенденціям зовнішньої торгівлі.

Перерахуйте основні види міжнародної торгівлі.

Дайте визначення і наведіть класифікацію послуг.

Перерахуйте основні напрямки торговельної політики держави.

Назвіть основні напрямки зовнішньоторговельної політики України


загрузка...