Навігація
Посилання


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие .– М.: ИВЦ « Маркетинг», 1999. – Гл. 3.
 2. Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України. – 2002. – №11. – С. 76.
 3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб. – К.: Знання Прес, 2002. – Гл. 14–16.
 4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання–Прес, 2002. – С. 41–170.
 5. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Расшивалов Д.П. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К.: ВІРА-Р, Альтпрес, 2002. – С. 1–4.
 6. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: (Практическое пособие). – К.: СПЛАЙН, 1998. – С. 53–115.
 7. Прейгер Д., Пономаренко С. Торговельні партнери України: пошук шляхів поглиблення співробітництва // Економіка України. – 2002. – №11. – С. 68.
 8. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 22–267.
 9. Радзієвський О. Інтеграція України у світову економіку і взаємовідносини з Росією // Економіка України.–2003. – №4. – С. 72–79.
 10. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка. – К.: Знання–Прес, 2003. – С. 30–116.
 11. Солонінко К.С., Урманов Ф.Ш., Ярошенко С.А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – С. 202 – 213.
 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 84–99; 176–231.
 13. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 112–131.

загрузка...