Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


Дайте визначення категорії “іноземні інвестиції”.

Що собою являють фінансові іноземні інвестиції?

Перерахуйте основні об’єкти інвестиційної діяльності.

Дайте характеристику суб’єктів інвестиційної політики.

Перерахуйте основні джерела інвестування.

В чому полягає сутність мотивації прямих іноземних інвестицій?

Дайте характеристику інвестиційному клімату держави.

Що собою являє інвестиційна стратегія держави?

Дайте характеристику динаміки інвестицій в основний капітал України.

Перерахуйте основні чинники інвестиційної політики держави.


загрузка...