Навігація
Посилання


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие. – М.: ИВЦ « Маркетинг», 1999. – Гл. 4–6.
 2. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 190–205.
 3. Житомирське Полісся – територія пріоритетного розвитку в області. – Житомир: Видавництво “Полісся”, 2000. – С. 26–40.
 4. Закон України “Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” (№ 2673 від 13.10.92) // Правда України. – 1992. – № 119. – С. 2.
 5. Закон України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області” (№ 1276 – XIV від 03.12.99) // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 245. – С. 1.
 6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 201–222.
 7. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Расшивалов Д.П. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К.: ВІРА-Р, Альтпрес, 2002. – Р. 6–7.
 8. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практическое пособие. – К.: СПЛАЙН, 1998. – С. 27–41.
 9. Пила В., Чмир О., Загородній В. Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Економіка України. – 2002. – № 4. – С. 11–16.
 10. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 302–325.
 11. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 117–137.
 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 100–142.
 13. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 132–145.
 14. Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти). – К.: НДЕІ Міністерства економіки України, Східний видавничий дім, 2001. – 276 с.

загрузка...