Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


В чому полягає основний зміст і головна мета міжнародного кредиту?

Дайте характеристику об’єктів і суб’єктів міжнародного кредиту.

Які існують принципи міжнародного кредиту?

Охарактеризуйте функції міжнародного кредиту.

Охарактеризуйте види міжнародного кредиту за цільовим призначенням, за формами надання, за терміном використання.

Дайте характеристику структурним елементам світового ринку позичкового капіталу.

В чому полягає зміст функціональної структури світового ринку позичкового капіталу?

Що собою являє євроринок?

Назвіть основні фінансові центри світового ринку позичкового капіталу.


загрузка...