Навігація
Посилання


  1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие. – М.: ИВЦ « Маркетинг», 1999. – Гл 4.
  2. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бар5 тенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 210–220.
  3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 201–222; 272–284.
  4. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Рас5 шивалов Д.П. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К.: ВІРА-Р, Альтпрес, 2002. – Р. 8; 24.
  5. Кузнєцова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие). – К.: СПЛАЙН, 1998. – С. 163–166.
  6. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 326–337.
  7. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Сав5 чук В.І. Міжнародна економіка, – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 138– 146.
  8. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 344–381.
  9. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 146–182.

загрузка...