Навігація
Посилання


  1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ « Маркетинг», 1999. – Гл. 8.
  2. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 127–144.
  3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – Гл. 3.
  4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 223–233.
  5. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 356–383.
  6. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 147– 159.
  7. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 158–175.

загрузка...