Навігація
Посилання


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ « Маркетинг», 1999. – Гл. 10.
 2. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 190–223.
 3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – Гл. 6.
 4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 256–284.
 5. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Расшивалов Д.П. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.
 6. К.: ВІРА-Р, Альтпрес, 2002. – С. 5.
 7. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: практическое пособие. – К.: СПЛАЙН, 1998. – С. 116–178.
 8. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 338–352.
 9. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка, К.: Знання-Прес, 2003. – С. 209–313.
 10. Солонінко К.С., Урманов Ф.Ш., Ярошенко С.А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – С. 188–201.
 11. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 382–407.

загрузка...