Навігація
Посилання


  1. Агапова Т. А., Серегина С.Ф. – Макроэкономика. – М.: ДИС. – 1997. – С. 320–339.
  2. Пузакова Е. П. Мировая экономика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С. 455–469.
  3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – Гл. 6.
  4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 166–200.
  5. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Рас; шивалов Д.П. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К.: ВІРА-Р, Альтпрес, 2002. – Р. 5.
  6. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Сав; чук В.І. Міжнародна економіка. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 230– 237.
  7. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 382–407.

загрузка...