Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


Дайте характеристику основним теоретичним поглядам щодо інтеграції країн.

В чому полягає мета міжнародної економічної інтеграції?

Дайте характеристику основних етапів інтеграційного процесу.

Якими суттєвими показниками вирізняються такі форми інтеграції, як економічний союз і політичний союз?

Охарактеризуйте основні вектори інтеграційної політики України.

Дайте характеристику європейському вектору інтеграції України.

Назвіть основні етапи розвитку Європейського Союзу.

Обґрунтуйте напрямки інтеграційних процесів Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Перерахуйте об’єктивні умови створення СНД.

У чому полягають особливості організації взаємного співробітництва країн СНД?


загрузка...