Навігація
Посилання


  1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ « Маркетинг», 1999. – Гл. 11.
  2. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 299–379.
  3. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Рженішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 32–56.
  4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 234–255.
  5. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 80–120.
  6. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка, К.: Знання-Прес, 2003. – С. 359–366; 391–418.
  7. Солонінко К.С., Урманов Ф.Ш., Ярошенко С.А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – С. 214– 225.
  8. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 76–83.

загрузка...