Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


Перерахуйте основні завдання економічної політики України.

Перерахуйте і обґрунтуйте основні пріоритети економічної політики України.

Дайте характеристику основним напрямкам економічної політики.

Обґрунтуйте засоби досягнення цілей економічної політики.

Дайте характеристику основних методів побудови економічної політики.

В чому полягає сутність економічної складової процесів глобалізації та регіоналізації?

Обґрунтуйте економічний і політичний мотив Європейського вектора інтеграції.

Перерахуйте основні методи забезпечення конкурентоспроможності Української економіки.

Перерахуйте стратегічні цілі урядової політики.

Що собою являє економічна безпека держави?


загрузка...