Навігація
Посилання


  1. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Рженішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 46–56.
  2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 1991.
  3. Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України. – 2002. – №11. – С. 76.
  4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – Гл. 15–16.
  5. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка, 2001. – 312 с.
  6. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка – К.: Знання-Прес, 2003 – С. 410–427.
  7. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 408–463.
  8. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 514–577.

загрузка...