Навігація
Посилання


Вступ 6

РОЗДІЛ 1. Предмет та завдання економічного аналізу 8

1.1. Значення економічного аналізу в умовах ринкової економіки 8

1.2. Предмет, основні завдання і цілі економічного аналізу 9

1.3. Зміст економічного аналізу 10

1.4. Організація аналізу та його інформаційна база 10

РОЗДІЛ 2. Методи економічного аналізу 16

2.1. Метод порівняння 16

2.2. Метод групування 18

2.3. Метод відносних і середніх величин 19

2.4. Метод балансовий 19

2.5. Метод елімірування 21

2.6. Метод пайової участі 22

2.7. Метод графічний 23

2.8. Метод аналітичний 23

РОЗДІЛ 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції 25

3.1. Аналіз обсягу і асортименту продукції 25

3.2. Аналіз структури продукції 29

3.3. Аналіз якості виробленої продукції 30

3.4. Аналіз ритмічності виробництва 35

3.5. Аналіз відвантаження і реалізації продукції 37

РОЗДІЛ 4. Аналіз використання трудових ресурсів 41

4.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 41

4.2. Аналіз використання трудових ресурсів 43

4.3. Аналіз продуктивності праці 45

4.4. Аналіз трудомісткості продукції 52

4.5. Аналіз оплати праці 54

РОЗДІЛ 5. Аналіз використання основних виробничих фондів 59

5.1. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва 59

5.2. Ефективність використання ОФ 64

5.3. Використання машин і устаткування 71

5.4. Резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі ..74

РОЗДІЛ 6. Аналіз використання матеріальних ресурсів 77

Document" href="#bookmark53">6.1. Завдання аналізу, джерела інформації 77

6.2. Аналіз виконання плану матеріально- технічного постачання і забезпеченості матеріальними ресурсами 78

6.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів 81

РОЗДІЛ 7. Аналіз собівартості промислової продукції 88

7.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції 88

7.2. Аналіз витрат на 1 грн товарної продукції 95

7.3. Аналіз собівартості порівняльної товарної продукції 96

7.4. Аналіз собівартості найважливіших виробів 97

7.5. Аналіз прямих матеріальних витрат 98

7.6. Аналіз прямих трудових витрат 101

7.7. Аналіз непрямих витрат 102

7.8. Визначення резервів зменшення собівартості продукції 107

РОЗДІЛ 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 112

8.1. Завдання аналізу фінансових результатів 112

8.2. Аналіз складу і динаміки прибутку 113

8.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг 117

8.4. Аналіз рівня середніх реалізаційних цін 120

8.5. Аналіз фінансових результатів та інших видів діяльності 121

8.6. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 122

8.7.Методика підрахунку збільшення суми прибутку та рентабельності 127

РОЗДІЛ 9. Аналіз фінансового стану підприємства130

9.1. Аналіз структури пасиву балансу 130

9.2. Аналіз активу підпрємства 133

9.3. Аналіз взаємозв´язку активу і пасиву балансу 136

9.4. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу 138

9.5 Оцінка ефективності використання власного і позичкового капіталу 139

9.6. Оцінка платоспроможності і кредитоспроможності підприємства 142

9.7. Оцінка фінансової стійкості 145

9.8. Оцінка фінансового стану неплатоспроможних підприємств 148

Список рекомендованої літератури 151

Додатки 153


загрузка...