Навігація
Посилання


Для успішного розвитку підприємств і гармонійного забезпечення інтересів його власників, персоналу та регіону необхідно аналізувати діяльність підприємств. Нині аналіз діяльності підприємств відіграє важливу роль і тому потрібні підходи, які передбачають розробку і реалізацію нових, гнучких методик, спрямованих на більш універсальне співвідношення фактичних показників з плановими. У ході такого аналізу усі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій досягнення максимально можливого економічного результату (прибутку та рентабельності) за рахунок оптимально ефективного використання наявних ресурсів. Економічний аналіз дає змогу виявити і кількісно виразити залежність між результатами діяльності підприємств та ресурсами, заробітком, формами власності. Економічний аналіз сприяє бережливості, вмілому витрачанню всіх видів фондів, ліквідації безгосподарності, непродуктивних витрат і втрат.

В умовах ринкових відносин економічний аналіз забезпечує необхідне обґрунтування досягнутого рівня виробництва і витрачання ресурсів, з одного боку, попиту, ринкових цін та ефективності роботи — з іншого, що є необхідною умовою високоефективної діяльності підприємств.

Важливість економічного аналізу полягає в тому, що за його допомогою можна визначити фінансові можливості загалом і можливості використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів з найбільшою ефективністю на рівні держави, певних регіонів, видів виробництва і суб´єктів господарювання. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати аналіз фінансово-господарської діяльності роботи підприємств, їх структурних підрозділів, об´єднань з метою об´єктивної оцінки їх результатів і виявлення можливостей підвищення ефективності господарювання. Досягнуті результати оцінюються з точки зору їх відповідності вимогам об´єктивних економічних законів розвитку суспільства, а також господарським і політичним завданням, що стоять перед об´єктом, який аналізується.

При цьому за допомогою економічного аналізу можна досягти фінансового забезпечення, тобто визначити джерела фінансування, обсяг і структуру витрат. На сьогодні є підстави стверджувати, що в Україні не опановані достатньою мірою методологія і техніка економічного аналізу.

Навчальний посібник містить теоретичні і практичні основи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Особливу увагу приділено поєднанню теоретичних і практичних основ економічного аналізу. Розглянуті основні напрямки і методи аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції, основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості, фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та слухачів післядипломної освіти, економістів, фінансистів та інших спеціалістів для економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.


загрузка...