Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 1. Предмет та завдання економічного аналізу. 1.1. Значення економічного аналізу в умовах ринкової економіки


З переходом до ринкових відносин на всіх рівнях виробництва велике значення має економічний аналіз. При допомозі економічного аналізу можливо розв´язувати економічні, організаційні проблеми, приймати управлінські рішення як стратегічні — направлені на планування, так і тактичні — з оперативного регулювання процесу виробництва. Такий аналіз має дієвий характер, оскільки управлінські рішення відносяться до конкретного господарюючого суб´єкта і направлені на підвищення ефективності діяльності.

При допомозі економічного аналізу можна перевірити, наскільки обґрунтованими є планові завдання, чи в повній мірі враховані можливості підвищення господарювання шляхом покращення використання виробничих потужностей, трудових і матеріальних ресурсів, тобто чи є план достатньо напруженим. За допомогою економічного аналізу можливо виявити невикористані можливості підвищення ефективності господарювання — збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, зниження собівартості, покращення фінансових результатів і фінансового стану підприємств.

Економічний аналіз направлений на покращення показників діяльності підприємств уже на етапі розробки планів, даючи оцінку напруженості планових завдань. При цьому економічний аналіз дозволяє контролювати хід виконання планів як підприємством у цілому, так і його структурними підрозділами — цехами, дільницями, бригадами, виявити недоліки і частку їх участі в загальних результатах.У процесі аналізу виявляється також, чи не були допущені безгосподарність, рівень відповідальності кожного працюючого за економне використання ресурсів. Аналізується як виробнича, так і фінансова та інвестиційна діяльність, що дозволяє розглядати фактори, які впливають на всі напрямки діяльності підприємств.

Економічний аналіз базується на об´єктивній оцінці використання ресурсів, якими розпоряджається підприємство для досягнення найкращих фінансових результатів з мінімальними витратами. Він дозволяє визначити, які реальні можливості має господарюючий суб´єкт для більш ефективного використання його науково-технічного і виробничого потенціалу і якими шляхами необхідно мобілізувати виявлені резерви поліпшення роботи.


загрузка...