Навігація
Посилання


Економічний аналіз

1.2. Предмет, основні завдання і цілі економічного аналізу


Економічний аналіз належить до економічних наук, його основна мета —вивчення діяльності господарюючих суб´єктів. Економічний аналіз вивчає діяльність підприємств і його структурних підрозділів у тісному взаємозв´язку з розвитком техніки і технології з метою оцінки результатів господарської діяльності і виявлення резервів.

Таким чином, предметом економічного аналізу є господарські процеси та явища підприємств і їх структурних підрозділів, такі, як постачання, планування, виробництво і реалізація продукції, фінансова та інвестиційна діяльність.

Економічний аналіз господарської діяльності — це комплексне вивчення роботи підприємств і структурних підрозділів з метою виявлення можливостей підвищення ефективності виробництва.

Метою економічного аналізу господарської діяльності є:

  • дати правильну оцінку стану об´єкта і показати, наскільки вона відрізняється від планового;
  • виявити можливості і шляхи виводу об´єкта з фактичного стану в належний;
  • визначити величину і характер резервів росту ефективності господарювання;
  • підготувати матеріали для вибору оптимальних рішень із оперативного регулювання виробництва і планування подальшої господарської діяльності з урахуванням виявлених резервів.

Основними завданнями економічного аналізу є:

  • оцінка господарської діяльності підприємств і виконання плану;
  • виявлення позитивних і негативних факторів, які впливають на роботу підприємств;
  • здійснення контролю за ходом виконання плану, а також обґрунтованості і реальності плану;
  • виявлення невикористаних резервів підвищення якості продукції, збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, а також прискорення обіговості оборотних засобів;
  • контроль за впровадженням режиму економії і ефективності виробництва.

У закладах невиробничої сфери (медичні заклади, заклади освіти і т. п.) аналіз проводиться з метою оцінки народногосподарського, економічного і соціального, ефекту, який досягається в результаті діяльності, а також дотримання ними режиму економії і додержання кошторису витрат на їх утримання.


загрузка...