Навігація
Посилання


Економічний аналіз

1.3. Зміст економічного аналізу. 1.4. Організація аналізу та його інформаційна база


Зміст економічного аналізу визначається його завданнями. Розкриттю змісту економічного аналізу сприяє його характеристика за декількома ознаками: за цілями виконання; за аспектами дослідження; за колом питань, що вивчаються; за об´єктами, що вивчаються; за виконавцями (рис.1.1).

Успішне проведення аналітичної роботи залежить від продуманої її організації. В аналітичній роботі розрізняють декілька етапів, зміст яких необхідно визначити, а виконання

Рис. 1.1. Схема класифікації економічного аналізу господарської діяльності за найважливішими ознаками

забезпечене шляхом відповідної підготовки і оперативного керівництва. Ці етапи відображено на рис. 1.2.

На крупних підприємствах організаційним центром аналітичної роботи є бюро або група економічного аналізу при планово-економічному відділі (самостійний структурний підрозділ). На багатьох підприємствах окремо виділено відділ економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

На малих та середніх підприємствах управління аналітичною роботою здійснюється начальником планово-економічно- го відділу або головним бухгалтером. При такій організації аналітична робота проводиться вибірково, в ній не беруть участь, або беруть не в повній мірі технічні служби, що зменшує можливості виявлення резервів. Часто такий аналіз зводиться до констатації фактів, що уже мають місце, і не сприяє управлінню процесами і явищами на підприємстві.

Для глибокого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств необхідно забезпечити участь усіх структурних підрозділів підприємства, що забезпечить аналіз усіх напрямків діяльності.

Раціональна організація аналітичної роботи повинна забезпечити участь в ній усіх ланок і рівнів управління фінансово-господарською діяльністю. Таким шляхом може бути створена і єдина система аналітичної обробки інформації.

При цьому організація аналітичної роботи значною мірою залежить від виду інформації. Інформаційне забезпечення економічного аналізу залежить від виду аналізу і місця його проведення. Для цього використовується різна проектна, технічна, бухгалтерська, статистична інформація.Інформаційна база економічного аналізу наведена на рис. 1.3.

Перш ніж використовувати інформацію, необхідно упевнитися в її об´єктивності і достовірності;перевірити напруженість планових завдань і порівняти з ресурсами, які є на підприємстві, і нормами їх використання; перевірити відповідність показників різних форм звітності; виконати перевірку відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства законодавчій та нормативній базі України.

Рис. 1.2. Основні етапи аналітичної роботи

Рис. 1.3. Джерела інформації для проведення фінансово-економічного аналізу


загрузка...