Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 2 Методи економічного аналізу. 2.1. Метод порівняння


Метод — це спосіб дослідження свого предмета.

Метод економічного аналізу — системне,комплексне, органічно взаємопов´язане вивчення, вимірювання й узагальнення впливу окремих факторів на виконання господарських планів і динаміку господарського розвитку, що здійснюється шляхом обробки показників плану, обліку та звітності з метою виявлення та мобілізації резервів, підвищення ефективності виробництва. В економічному аналізі існують такі основні методи (рис 2. 1).

  • Порівняння — це метод, що застосовується при зіставленні показників, (порівняння фактичної величини з плановою, з нормою, з показниками попередніх періодів, з досягненнями передових господарств, із середніми даними) з метою визначення оцінки ступеня виконання плану;
  • контролю за витратами та впровадження ресурсозберігаючих технологій;
  • для визначення тенденцій (динаміки) розвитку економічних процесів;
  • для пошуку резервів підвищення власного виробництва; вибору найбільш оптимального варіанту управлінських рішень;
  • визначення стану підприємства на ринку серед інших підприємств тієї ж галузі.

Метод порівняння можна застосовувати лише в тому випадку, коли показники, що аналізуються, є порівняльними Наприклад: підприємством у поточному році реалізовано продукції на 1250 тис. грн. при плані — 1180 тис. грн. У попередньому році продукції було реалізовано на 1150 тис. грн. Зведемо дані в таблицю 2. 1 і розрахуємо абсолютні відхилення, порівнюючи факт поточного року з плановими показниками і показниками минулого року.

Таблиця 2.1. Аналіз обсягу реалізації методом порівняння

З даних таблиці 2. 1 видно, що підприємство, яке ми аналізуємо, має перевиконання планових завдань за обсягами реалізації продукції на 70 тис. грн. Порівняно з минулим роком реалізувало продукції більше на 100 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство має тенденцію до збільшення обсягів реалізації продукції.


загрузка...