Навігація
Посилання


Економічний аналіз

2.2. Метод групування


Групування — це метод, який полягає в тому, що окремі показники поділяються на однорідні групи за однаковими ознаками, що полегшує установити закономірності розвитку економічних процесів, які відбуваються на підприємствах. Цей метод використовується для розрахунку наявності напряму і формування зв´язку між різними показниками;для вивчення взаємозв´язку між явищами, які згруповані за будь-якою ознакою. Використання методу групування розглянемо на прикладі таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Аналіз виконання плану за нормами виробки методом групування

Дані таблиці 2. 2 свідчать про те, що в цеху №1 працює стільки ж робітників, як і в цеху № 2. Але в цеху №1 норми трудомісткості більш жорсткі, ніж у цеху № 2. Цей факт впливає на норми виробки, оскільки з 45 осіб працюючих в цеху №1 10 осіб не виконують норми виробки, а в цеху № 2 такі робітники відсутні. При цьому виконуючих норми виробки на 111—120 % в цеху №1 15 осіб, а в цеху № 2 такі робітники відсутні. Виконуючих норми виробки на 121-130 % в цеху №1 20 осіб, а в цеху № 2 — 25 осіб. Виконуючих норми виробки на 131-140 % в цеху №1 немає, а в цеху № 2 — 20 осіб. Дана ситуація може також свідчити про низький рівень кваліфікації робітників в цеху № 1.


загрузка...