Навігація
Посилання


Економічний аналіз

2.5. Метод елімірування


Метод елімірування — це метод, що дозволяє розрахувати вплив окремих факторів на приріст (зниження) результативних показників. Метод елімірування складається з чотирьох прийомів: абсолютних різниць, відносних різниць, ланцюгових підстановок, перерахунку показників.

Метод економічного аналізу розвивається і конкретизується у процесі використання численних технічних прийомів. Отже, технічні прийоми конкретизують метод економічного аналізу як загального наукового підходу до вивчення господарських процесів і явищ.

Прийом абсолютних різниць полягає у тому, що розраховується зміна абсолютного значення фактора через відхилення його фактичної величини від планової. Наприклад:

Прийом відносних різниць — це прийом, що дозволяє розрахувати вплив факторів і базується на обчисленні процентів виконання плану всіх показників. Вплив кожного фактора дорівнює добутку планового значення результативного показника та різниці у процентах. Обчислюючи різниці, необхідно від процента задоволення потреби в першому факторі відняти 100%, а від добутку процентів наступного фактора і попередніх факторів відняти добуток попередніх. Замість процента задоволення потреби в останньому факторі беруть процент задоволення потреби в результативному показнику. Від нього віднімають добуток попередніх факторів.

Прийом перерахунку показників використовується для досягнення співставлення показників за обсягом, структурою, якістю. Цей прийом забезпечує базу для порівняння. Він дає змогу під час порівняння фактичних показників зі скори- гованими плановими правильно оцінити досягнення підприємства і його структурних підрозділів. При цьому виключаються фактори, що не залежать від підприємства.

Прийом ланцюгових підстановок полягає в послідовній заміні планової величини кожного із взаємодіючих факторів фактичною його величиною з метою розрахунку впливу факторів, а також порівняння результатів, послідовно одержуваних при кожній такій заміні (таблиця 2.5).

Реальна планова виробка 5000 грн. (в), кількість робітників фактична 1100 осіб (аі), тому товарна продукція повинна бути 5500 тис. грн. (якщо аі *в = 1100*5500 = 5500), отже підприємство має резерви і необхідно прийняти всі заходи для збільшення обсягу виробництва.

Таблиця 2.5. Аналіз обсягу товарної продукції прийомом ланцюгових підстановок


загрузка...