Навігація
Посилання


Економічний аналіз

2.6. Метод пайової участі. 2.7. Метод графічний. 2.8. Метод аналітичний


Метод пайової участі — це метод, що полягає у визначенні частки кожного показника в підсумковому показнику. Дозволяє розрахувати вплив окремо взятої частки на загальні показники діяльності підприємств.

Таблиця 2.6 Аналіз використання основних фондів методом пайової участі

Графічний метод застосовується для наочності, але не для глибокого аналізу. Можна виконати у вигляді діаграми, схеми, графічних зображень, гістограм тощо. Вони допомагають дізнатися про закономірності, які виражають числову інформацію. На графіку більш виразно проявляються тенденції і зв´язки показників, що вивчаються. Графічне зображення має велике ілюстративне значення, оскільки відображає внутрішню будову об´єкта, який вивчається, послідовність технологічних операцій, взаємозв´язок між результативними і факторними показниками.

Аналітичний метод, за допомогою якого фінансово-господарська діяльність умовно поділяється на негативні, більш прості складові частини, а потім вивчається їх кількісний і якісний боки, а також їхній взаємозв´язок.


загрузка...