Навігація
Посилання


Економічний аналіз

Запитання для самоконтролю


Що таке метод і прийом економічного аналізу?

Характерні особливості методу економічного аналізу.

Основні традиційні методи економічного аналізу.

В чому полягає сутність методу порівняння?

Охарактеризуйте метод групування.

Визначте основні ознаки методу відносних і середніх величин.

Розкрийте основні характерні ознаки балансового методу.

Висвітліть сутність методу елімірування і дайте характеристику чотирьох прийомів цього методу.

У чому полягають особливості методу пайової участі?

Характеристика графічного методу.

Сутність аналітичного методу.


загрузка...