Навігація
Посилання


Економічний аналіз

3.2. Аналіз структури продукції


Нерівномірність виконання плану по окремих видах продукції приводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їхньому випуску. Зміна структури виробництва дуже впливає на всі економічні показники: обсяг випуску продукції у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток і рентабельність.

Якщо збільшена питома вага більш дорогої продукції, то обсяг виробництва у вартісному вираженні зростає і навпаки. Те саме відбувається з розміром прибутку: при збільшенні питомої ваги високорентабельної продукції — прибуток збільшується і відповідно зменшується у випадку зменшення частки низькорентабельної продукції.

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників може виконуватися способом ланцюгової підстановки. В основу цього розрахунку покладений принцип ланцюгових підстановок, що дозволяє абстрагуватися від усіх факторів, крім структури продукції.

де ПВ. — питома вага і структура виду продукції.

Такий самий результат можна одержати і більш простим способом, якщо взяти різницю між рівняннями виконання плану з виробництва продукції у вартісному й умовно-нату- ральному вираженні і помножити на спланований випуск валової продукції у вартісному вираженні.

Для розрахунку впливу структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні можна так само використовувати спосіб абсолютних різниць: спочатку треба визначити, як змінюється середній рівень цін за рахунок структури, помножити отриманий результат на загальний фактичний обсяг виробництва продукції, отримаємо зміну обсягу товарної продукції у вартісному вираженні:

Розрахунок впливу структурного фактра на обсяг виробництва можливо зробити і за допомогою середньозважених цін, для цього спочатку визначається середньозважена ціна за фактичною структурою продукції, а потім за плановою, і різниця між ними збільшується на фактичний загальний обсяг виробництва продукції в умовно натуральному вираженні:


загрузка...