Навігація
Посилання


Економічний аналіз

3.4. Аналіз ритмічності виробництва


Ритмічність — це рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі й в асортименті передбачених планом.

Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску і реалізації продукції. Не ритмічна робота погіршує всі економічні показники:

  • знижується кількість продукції;
  • збільшується обсяг незавершеного виробництва і надпланові залишки готової продукції.
  • сповільнюється оборотність капіталу (наслідок) ;
  • не виконуються договори із постачання і виробництва платить штрафи за несвоєчасне відвантаження продукції;
  • невчасно надходить виторг від реалізації продукції;
  • перевитрачається фонд заробітної плати в зв´язку з тим, що спочатку робітникам платять за простій не з їхньої вини, а наприкінці періоду — оплата понаднормових годин.

Усе це призводить до підвищення собівартості продукції і зменшення суми прибутку та погіршення в цілому фінансового стану.

Для оцінки виконання плану із ритмічності використовуються прямі і непрямі показники.

Прямі показники: коефіцієнти ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску і так по періодах року.

Непрямі показники: наявність доплат за понаднормові години роботи, оплата простоїв з вини господарського суб´єкта, втрати від браку, оплата штрафів за недопоставку і несвоєчасність відвантаження продукції та наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

Одним із найбільш розповсюджених показників є коефіцієнт ритмічності. Він визначається розподілом як відношення суми, що зарахована у виконанні плану по ритмічності до планового випуску продукції.

При цьому у виконання плану по ритмічності зараховується фактичний випуск продукції, але не більше запланованого:

Розглянемо аналіз ритмічності на прикладі таблиці 3.7. Приклад 3.6. Виконати аналіз ритмічності виробництва.

Таблиця 3.7. Аналіз ритмічності випуску продукції по декадах

К ритм = £ ВП зі / £ ВП пл;

Критм = 30000+32000+32000/96000=0, 98.

Дані таблиці 3.7. свідчить про те, що підприємство працює неритмічно. Оскільки в І декаді фактично виготовлено продукції на суму 30000 тис. грн. при плані 32000 тис. грн., тобто недовиконання плану склало 2000 тис. грн., в II декаді фактично виготовлено 34200 тис. грн. замість планових 32000 тис. грн., в III декаді фактично виготовлено 36600 тис. грн. при плані 32000 тис. грн. Неритмічну роботу підприємства підтверджує розрахований коефіцієнт ритмічності, що складає 0, 98.

Коефіцієнт варіації визначається як відношення: середнь- оквадратичне відхилення від планового завдання за добу до середньодобового плану випуску продукції:

Внутрішня причина аритмічності — це важке економічне становище підприємства, низький рівень організації, технології і матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Зовнішні фактори — несвоєчасність постачання сировини і матеріалів постачальниками і відсутність енергоресурсів не з вини підприємства.


загрузка...