Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 4 Аналіз використання трудових ресурсів. 4.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами


До трудових ресурсів відноситься та частина населення, що має необхідні фізичні дані, знання і навички праці у відповідній галузі.

Основними завданнями аналізу є:

  • Вивчення й оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями;
  • Визначення і вивчення показників плинності складу кадрів;
  • Вплив резервів трудових ресурсів, більш повного й ефективного їхнього використання.

Джерела інформації для аналізу:

план економічного і соціального розвитку підприємства, статистична звітність по праці, звіт про рух робочої сили і робочих місць, звіт про колектив працівників в апараті управління й оплаті їхньої праці, дані табельного обліку і відділу кадрів.

Забезпечення підприємств трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями із плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій. Треба аналізувати і кінцевий склад трудових ресурсів за кваліфікацією. Для оцінки відповідності кваліфікації робітників, складності виконання робіт порівнюються середні тарифні розряди робітників, розраховуються за середньозваженою арифметичною:

Наприклад. Розрахувати середній тарифний розряд робітників, якщо на підприємстві працюють: 5 чол. — 2 розряду, 6 чол. — 3 розряду, 4 чол. — 5 розряду, 11 чол. — 6 розряду.

Тоді

робітників на підприємстві 4,4.

Якщо фактичний середньотарифний розряд робітників нижчий від планового і нижчий середньотарифного розряду робіт, то це може привести до менш якісної продукції. Якщо середній розряд робітників вищий від середньотарифного розряду робіт, то робітникам треба робити доплату за виконання низькокваліфікованих робіт.

Адміністративно-управлінський апарат треба перевірити на відповідність технічного рівня освіти кожного працівника займаній посаді і вивчити питання, пов´язані з підбором, підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації.

Кваліфікаційний рівень працівників залежить від їхнього віку, стажу роботи й освіти, тому в процесі аналізу вивчають зміну в складі робочої сили, розраховують і аналізують динаміку показників:

  • коефіцієнт обороту по вибуттю, що розраховується відношенням кількості працівників, що звільнилися, до середньоспискової чисельності персоналу;
  • коефіцієнт обороту по прийому робітників, що розраховується відношенням кількості прийнятого на роботу персоналу до середньоспискової чисельності персоналу;
  • коефіцієнт плинності кадрів розраховується як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності робітників;
  • коефіцієнт постійності персоналу підприємства, розраховується відношенням працівників, які відпрацювали весь рік, до середньоспискової чисельності персоналу.

Треба вивчити причини звільнення працівників за власним бажанням, скороченням, за порушення трудової дисципліни. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами варто проводити в тісному зв´язку з виконанням плану соціального розвитку: будівництва житла, дитячих садків, профіла

кторіїв. У процесі аналізу повинно бути виявлено резерви потреб у трудових ресурсах. Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує виробничу потужність, створює нові робочі місця, то треба визначити додаткову потребу в трудових ресурсах за категоріями і професіями і джерела їхнього залучення.

Резерви збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць визначаються множенням приросту кількості робочих місць на фактичний середньорічний виробіток одного працівника:


загрузка...