Навігація
Посилання


Економічний аналіз

4.2. Аналіз використання трудових ресурсів


Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин за аналізований період, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік, і середньої тривалості робочого дня.

де КР — чисельність робітників;

Д — кількість відпрацьованих днів, у середньому;

Т — середня тривалість робочого дня.

Якщо фактично одним робітником відпрацьовано менше днів і годин, ніж передбачалося планом, то можна визначити надпланові втрати робочого часу, це цілоденні (ЦДВ) і внут- рішньозмінні втрати:

4.1. Приклад. Визначити за даними таблиці 4.1:

1. Цілоденні втрати на:

а) на 1-го працівника;

б) на всіх робітників.

2. Внутрішньозмінні втрати за всі відпрацьовані дні усіма працівниками: Розв´язування:

Таблиця 4.1. Аналіз використання трудових ресурсів

Після визначення надпланових втрат робочого часу необхідно вивчити причини їхнього виникнення. Вони можуть бути викликані різними об´єктивними і суб´єктивними причинами, не передбаченими планом (додатковими відпустками з дозволу адміністрації, захворювання робітників з тимчасовою втратою працездатності,прогулами, простоями через несправність обладнання, машин, через відсутність сировини, матеріалів та інших ресурсів). Кожен вид втрат аналізується більш докладно,особливо ті, котрі залежать від підприємства. Зменшення втрат робочого часу з причин, що залежать від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва продукції, що не вимагає додаткових капіталовкладень і дозволяє одержати швидку віддачу.

Вивчивши втрати робочого часу, необхідно визначити не виробничі витрати праці, що складаються з витрат робочого часу у результаті виготовлення забракованої продукції,і виготовлення браку, а також у зв´язку з відхиленнями від технологічного процесу.

Втрати робочого часу в зв´язку з відхиленням від нормальних умов роботи, визначаються розподілом суми доплат з цієї причини на середню заробітну плату за одну годину. Скорочення втрат робочого часу є одним з резервів збільшення випуску продукції. Щоб його підрахувати, треба втрати робочого часу з вини підприємства помножити на плановий середньогодинний виробіток продукції.


загрузка...