Навігація
Посилання


Економічний аналіз

4.4. Аналіз трудомісткості продукції


Трудомісткість — це витрати робочого часу на одиницю продукції чи на весь її обсяг. Вона розраховується розподілом фонду робочого часу на виготовлення визначеного виду продукції, на кількість виробів цієї продукції в натуральному чи умовно-натуральному вираженні. Можна розраховувати і трудомісткість 1 грн. продукції. Для цього загальний фонд робочого часу на виробництво всієї продукції потрібно розділити на вартість випуску продукції.

У процесі аналізу вивчають динаміку трудомісткості, виконання плану за її рівнем, причини її зміни і впливу на рівень продуктивності праці. Дуже важливо вивчити стан питомої трудомісткості продукції на всіх підприємствах.Це дає можливість розробити заходи із впровадження нових технологій на аналізованому підприємстві.

Плановий приріст продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції визначається:

де ТМ% — % трудомісткість продукції.

Знаючи, як змінилася середньогодинний виробіток, можна визначити зміну трудомісткості продукції:

Питому фактичну трудомісткість у порівнянні із планом можна подати у вигляді алгоритму:

де ВПф — фактичний обсяг валової продукції;

ЛВПстр, ДВПк, — відповідно зміни валової продукції за рахунок структури виробництва і кооперативних постачань;

Тн — невиробничі витрати робочого часу.

Зміна середньої трудомісткості може відбутися за рахунок зміни її рівня за окремими видами продукції і структури виробництва. При збільшенні питомої ваги більш трудомістких виробів, середній її рівень зростає і навпаки:

де ТМ. — питома трудомісткість по окремих видах продукції;

ПВ. - структура виробництва.

Вплив цих факторів на рівень трудомісткості можна визначити методом ланцюгових підстановок через середньозважені величини:

де V — обсяг продукції;

ТМ пл. і., ф і — відповідно трудомісткість планова і фактична і-го виробу.

Зміна середнього рівня питомої трудомісткості може відбутися за рахунок:

зниження проти плану індивідуальної трудомісткості окремих виробів:

збільшення питомої ваги більш трудомісткої продукції:

Розрахунок впливу структурного фактора на зміну середнього рівня питомої трудомісткості можна зробити і способом абсолютної різниці.

Для всебічної оцінки виконання плану по трудомісткості продукції і виявлення резервів росту продуктивності праці необхідно аналізувати виконання норм виробки робітника- ми-відрядниками індивідуально й у цілому по підприємству. На закінчення аналізу необхідно визначити резерви зниження питомої трудомісткості продукції по окремих виробах і в цілому по підприємству.


загрузка...