Навігація
Посилання


Економічний аналіз

4.5. Аналіз оплати праці


Приступаючи до аналізу фонду заробітної плати, в першу чергу необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової. Абсолютне відхилення визначається порівнянням фактичного використання засобів на оплату праці з плановим фондом заробітної плати по підприємству, виробничими підрозділами і категоріями працівників:

де ФЗП — фонд заробітної плати.

Відносне відхилення розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою заробітної плати і плановим фондом,скоректованим на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції. Однак при цьому необхідно враховувати, що коректується тільки перемінна частина фонду заробітної плати, що змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це заробітна плата робітників за відрядними розцінками, премії робітників і управлінськиму персоналу за виробничі результати і сума відпускних робітників-відпускників. Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи спаді обсягу виробництва (заробітна плата робітників за тарифними ставками, заробітна плата службовців за окладами, усі види доплат, оплата праці непромислового персоналу і, відповідно, сума відпускних цих категорій працюючих).

При розрахунку відносного відхилення по ФЗП можна випробувати поправочний коефіцієнт, який відображає питому вагу перемінної заробітної плати у загальному фонді. Він показує, на яку частку (%)варто збільшити плановий ФЗП за кожен % перевиконання плану з виробництва продукції.

У процесі наступного аналізу необхідно визначити фактори абсолютного і відносного відхилення по ФЗП. Перемінна частина заробітної плати залежить від обсягу виробництва продукції, його структури, питомої трудомісткості і рівня середньогодинної оплати праці. Потім варто проаналізувати причини зміни постійної частини фонду оплати праці, куди входять:заробітна плата службовців,заробітна плата обслуговуючого персоналу, працівників дитячих садів, санаторіїв,профілакторіїв, а також усі види доплат.

ФЗП цих категорій працівників залежить від середньоспискової чисельності їхнього середнього заробітку за відповідний період. Середньорічна заробітна плата робочих крім того залежить від кількості відпрацьованих днів у середньому одним робітником за рік,середньої тривалості робочої зміни і середньогодинного заробітку.

Для факторного аналізу абсолютного відхилення по фонду погодинної заробітної плати можуть бути використані такі формули:

де КР — середньоспискова чисельність;

РЗП — середньорічна заробітна плата одного робітника;

Д — кількість відпрацьованих днів 1 робітником у середньому за рік;

ДЗП — середньоденна заробітна плата одного робітника;

Т — середня тривалість робочої зміни;

ГЗП — середньогодинна заробітна плата одного робітника.

Розрахунок впливу цих факторів можна зробити способом абсолютних різниць.

Важливе значення при аналізі фонду заробітної плати має вивчення даних про середній заробіток працівників виробництва, його зміни, а також про фактори, що визначають його рівень, тому наступний аналіз повинен бути спрямований на вивчення причин зміни заробітної плати одного працівника по категорії і професії, а також у цілому по виробництву. При цьому необхідно

враховувати, що середньорічна заробітна плата залежить від кількості днів, відпрацьованих одним працівником, тривалості робочої зміни і середньогодинної заробітної плати:

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньогодинної заробітної плати по категоріях працівників можна здійснити за допомогою прийому абсолютної різниці. У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану заходів щодо зниження трудомісткості продукції, своєчасності перегляду норм виробітку і розцінок, зміну розрядів робіт і тарифних ставок, правильність оплати за тарифами, правильність нарахування доплат за такі роботи: понаднормові години роботи, час простоїв з вини виробництва тощо.

У процесі аналізу варто також установити відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Для розширеного відтворення, одержання необхідного прибутку і рентабельності треба, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду заробітної плати, підвищення собівартості продукції і відповідного зменшення суми прибутку. Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, годину) характеризується його індексом, що визначається відношенням середньої заробітної плати за звітний період до середньої заробітної плати в базисному періоді. Аналогічно розраховується й індекс продуктивності праці.

Для визначення суми економії чи перевитрати ФЗП у зв´язку зі зміною співвідношень між темпами росту продуктивності праці і його оплати можна використовувати формулу:

де ФЗПф — фонд заробітної плати фактичний;

Ісз — темп росту середньої заробітної плати;

Ірв — темп росту середньорічного виробітку.

В умовах інфляції при аналізі індексу росту середньої заробітної плати слід враховувати індекс росту цін на споживчі товари і послуги за аналізований період:

де Лез — індекс середньої заробітної плати;

С310 — відповідно середня заробітна плата з урахуванням інфляції і до інфляції.

Лц — індекс росту цін на споживчі товари і послуги за аналізований період.

Для оцінки характеристики використання засобів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники:

  • обсяг валової продукції;
  • обсяг реалізованої продукції в діючих цінах;
  • сума прибутку на 1 грн. витрат.

У процесі аналізу варто вивчити динаміку цих показників, виконання плану за їх рівнем, також доречний міжзаводський порівняльний аналіз, який покаже, яке підприємство працює більш ефективно.

Запитання для самоконтролю

Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів.

Які показники характеризують зміни в складі робочої сили?

Які показники характеризують повноту використання трудових ресурсів?

Які фактори впливають на продуктивність праці?

Показники, що характеризують продуктивність праці?

Аналіз трудомісткості продукції.

Як виконати аналіз оплати праці і розрахувати вплив факторів методом абсолютних різниць?


загрузка...