Навігація
Посилання


Економічний аналіз

5.4. Резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі


На закінчення аналізу розраховують резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі. Ними може бути запровадження в дію невстановленого обладнання, заміна і модернізація його, скорочення внутрішньозмінних і цілоденних простоїв, збільшення коефіцієнта змінності, збільшення його інтенсивності і впровадження заходів НТП.

Резерви збільшення випуску продукції за рахунок уведення обладнання визначають множенням додаткової кількості обладнання (РТК) на фактичну величину середньорічного виробітку 1 обладнання або на фактичну величину усіх факторів, що формують її рівень:

Скорочення цілоденних простоїв обладнання призводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожної його одиниці за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу кількість одиниць обладнання і фактичний середньоденний виробіток одиниці обладнання:

Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок збільшення коефіцієнта змінності, необхідно можливий приріст останнього помножити на можливу кількість днів роботи усього парку обладнання і на фактичну виробіток:

За рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і виробництво продукції.

Для визначення величини цього резерву слідує можливий приріст середньої тривалості зміни помножити на фактичний рівень виробітку устаткування і на можливу кількість відпрацьованих змін усім парком устаткування.

Для визначення резервів збільшення випуску продукції за рахунок збільшення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити можливості росту виробітку устаткування за рахунок його модернізації, збільшення її інтенсивності і впровадження заходів НТП. Потім виявлений резерв збільшення середньогодинного виробітку необхідно помножити на можливу кількість годин роботи устаткування.

Резерви росту фондовіддачі.

Це збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічних залишків ОВФ-в.

де Р Т ФО — резерви росту фондовіддачі;

Р Т ВП — резерв збільшення виробництва продукції;

ОВФд — додаткова сума ОВФ, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції;

Р і ОВФ — резерв скорочення середніх залишків ОВФ за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних ОВФ.

Запитання для самоконтролю

Аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів.

Показники, що характеризують ефективність використання основних виробничих фондів.

Методом ланцюгових підставок розрахувати вплив факторів на фондовіддачу ОВФ.

Які показники характеризують ступінь використання виробничих потужностей?

Аналіз балансу часу роботи обладнання.

Резерви збільшення фондовіддачі і обсягу виробництва.


загрузка...