Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 6 Аналіз використання матеріальних ресурсів 6.1. Завдання аналізу, джерела інформації


Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.

Збільшення потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним шляхом (придбанням, виготовленням додаткової кількості матеріалів і енергії) і інтенсивним (збільшення їх економії, а також використання наявних запасів у процесі виробництва продукції).

Екстенсивний шлях веде до росту питомих матеріальних витрат на одиницю продукції і собівартості, при цьому матеріальні ресурси зменшуються за рахунок збільшення обсягів виробництва і від зменшення частки постійних витрат.

Інтенсивний шлях веде до збільшення обсягів виробництва продукції і зниження собівартості. Звідси, завданями аналізу використання матеріальних ресурсів є:

  • Оцінка реальності планів матеріально—технічного постачання, ступеня їхнього виконання і впливу на обсяг виробництва, собівартість та інші показники.
  • Оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів.
  • Виявлення внутрівиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка конкретних заходів щодо їх використання.

Основні джерела інформації для аналізу:

  • План матеріально-технічного постачання;
  • Заявки на постачання матеріальних ресурсів;
  • Форми статистичної звітності про наявність матеріальних ресурсів;
  • Оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання;
  • Аналітичні дані бухгалтерського обліку про надходження, витрати і залишки матеріальних ресурсів.

загрузка...