Навігація
Посилання


Економічний аналіз

7.2. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції


Найважливіший показник, який характеризує собівартость виробленої продукції — це витрати на 1 грн. ТП, який вигідний тим, що він дуже універсальний, може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва і, по-друге, наочно показує прямий зв´язок між собівартістю і обсягом товарної продукції. Обчислюється він відношенням загальної суми витрат на виробництво продукції до вартості виробленої ТП у діючих цінах.

На його рівень впливають як об´єктивні, так і суб´єктивні, як зовнішні, так і внутрішні фактори (рис. 7.2)

Рис. 7.2. Зміна витрат на 1 грн. виробленої продукції

Сума постійних і змінних витрат, у свою чергу, залежить від рівня ресурсомісткості і зміни вартості матеріальних ресурсів у зв´язку з інфляцією.

Щоб установити, як ці фактори вплинули на зміну суми прибутку, необхідно основні прирости витрат на 1грн. ТП за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, вираженої в планових цінах.

У процесі аналізу варто також вивчити динаміку витрат на 1 грн. ТП і зробити міжгосподарське порівняння за цим показником.


загрузка...