Навігація
Посилання


Економічний аналіз

7.4. Аналіз собівартості найважливіших виробів


Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості вивчають звітну калькуляцію по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат із плановими і даними минулих років у цілому і за статтями витрат.

Вплив факторів 1 -го порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі (1-е питання даного розділу). На підставі цієї моделі розрахунок впливу факторів виконується методом ланцюгових підстановок.

Загальна зміна собівартості одиниці продукції виражена формулою:

У т. ч.: а) за рахунок зміни обсягів виробництва продукції:

б) за рахунок суми постійних витрат:

в) за рахунок зміни суми питомої перемінної витрат

На тих самих умовах, що і в першому питанні даного розділу, розрахуємо вплив факторів методом ланцюгових підстановок:

Загальний вплив всіх факторів на собівартість продукції: -33, 34+6, 67+66, 66=39, 99 грн.

Потім необхідно більш детально вивчити собівартість по кожній статті витрат, для чого фактичні дані порівнюють із плановими і даними за минулий період.


загрузка...