Навігація
Посилання


Економічний аналіз

7.5. Аналіз прямих матеріальних витрат


Як правило, найбільшу питому вагу в собівартості промислової продукції займають витрати на сировину і матеріали.

Загальна сума витрат за цією статтею залежить від обсягів виробництва продукції, її структури і зміни питомих витрат на одиницю продукції.

Рис. 7.3. Схема факторної моделі прямих матеріальних витрат

Питомі матеріальні витрати на окремий виріб, у свою чергу, залежать від кількості витрачених матеріалів на одиницю продукції і середньої ціни одиниці матеріалів.

Розрахунок впливу цих факторів можна виконати методом ланцюгових підстановок. Витрати матеріалів на виробництво товарної продукції (МВ):

за планом МВ= Е (ВПплі • ПМВплі • Цплі);

Б) за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва товарної продукції:

МВ= Е (ВПплі • ПМВплі • Цплі) •Ктп,

де Ктп — коефіцієнт фактичного збільшення випуску товарної продукції.

за плановими нормами і плановими цінами на фактичний випуск товарної продукції:

МВ= Е (ВПфі • ПМВплі •Цплі • Ктп);

Г) фактично за плановими цінами: МВ= Е (ВПфі • ПМВфі •Цплі • Ктп);

Д) фактично: МВ= Е (ВПфі • ПМВфі • Цфі • Ктп). Сума матеріальних витрат на випуск окремих виробів залежить від тих самих факторів, крім структури виробництва продукції:

МВо= Е (ВПі • ПМВі • Ці). Витрати матеріалів на випуск виробу:

за планом: МВо= Е (ВПплі, • ПМВплі • Цплі);

Б) за плановими нормами і плановими цінами на фактичний випуск продукції: МВо= Е (ВПфі, • ПМВплі • Цплі);

фактично за плановими цінами: МВо = Е (ВПфі, • ПМВфі • Цплі);

Г) фактично: МВо= Е (ВПфі, • ПМВфі • Цфі). Якщо аналізується собівартість не усього випуску, а одиниці виробу, то розрахунок впливу факторів на зміну суми матеріальних витрат виробництва виконується по моделі: МВ = Е (ПМВі • Ці).

Розрахунок впливу факторів способом ланцюгової підстановки:

МВпл = Е (ПМВплі • Цплі), МВумов. = Е (ПМВфі • Цплі), МВф = Е (МВфі • Цфі), МВур =МВпл - МВпл, МВу = МВф - МВусл, МВзаг = МВф - МВпл.

Витрата на одиницю продукції залежить від якості сировини і матеріалів, заміни одного виду матеріалу іншим, зміни рецептури, сировини, техніки і технології виробництва, організації виробництва, кваліфікації робітників, відходів сировини й інших факторів.

Спочатку необхідно визначити зміну питомої витрати матеріалів за рахунок того чи іншого фактора, а потім помножити на планові ціни і фактичний обсяг виробництва виробу (чи і-го виду продукції).

У результаті одержимо приріст матеріальних витрат на виробництво цього виду виробу за рахунок і-го фактора:

ДМВхі = ДПМВ хі • Цплі • УВПфі.

Рівень середньої ціни матеріалів залежить від ринків сировини, відпускної ціни, постачальника, внутрішньогрупо- вої структури матеріальних ресурсів, рівня ТЗР і якості сировини. Щоб довідатися також, за рахунок яких з них змінилася загальна сума матеріальних витрат, необхідно зміну середньої ціни і-го виду (чи групи матеріалів) за рахунок і-го фактора помножити на фактичну кількість використаних матеріалів і-го виду:

ДМВхі = ДЦхі • ПМВфі • УВПфі.

На багатьох підприємствах можуть мати місце надпланові зворотні відходи, які можна реалізувати чи використовувати для інших цілей. Якщо зіставити їхню вартість за ціною можливого використання по вартості вихідної сировини, то довідаємося, на яку суму збільшилися матеріальні витрати в собівартості продукції.

Наявність надпланових безповоротних відходів веде до прямого подорожчання продукції і зменшення її випуску.

Щоб визначити, наскільки виросла сума матеріальних витрат, необхідно надпланову кількість безповоротних відходів помножити на планову ціну вихідного матеріалу. Потім варто визначити, на скільки зменшився випуск продукції за рахунок цього фактора, і як у зв´язку з цим змінилася собівартість одиниці продукції. У результаті заміни одного матеріалу іншим зміниться не тільки кількість спожитих матеріалів на одиницю продукції, але і їхня вартість. Щоб визначити, як змінилися в зв´язку з цим матеріальні витрати на одиницю продукції, потрібно різницю між питомою витратою матеріалу, що заміняє, і питомою витратою заміненогоматеріалу помножити на ціну заміненого матеріалу, а різницю між ціною матеріалу, що заміняє, і ціною заміненого матеріалу помножити на питому витрату матеріалу, що замінює. Результати скласти:

ПМВ = (ПМВ1 - ПМВ 0) • ц0, ПМВ = (ЦІ - Ц 0) • пмвг


загрузка...