Навігація
Посилання


Економічний аналіз

7.6. Аналіз прямих трудових витрат


Загальна сума прямої ЗП залежить від обсягів виробництва ТП, її структури і рівня витрат на окремий виріб, що у свою чергу, залежить від трудомісткості й оплати за одну годину роботи. Для розрахунку впливу цих факторів необхідно мати дані:

1. Сума прямої ЗП на виробництво продукції:

за планом: Е (УВПплі • ПТМплі • ОПплі);

за планом, перерахованому на фактичний випуск продукції при плановій її структурі: Е (УВПплі • ПТМплі • • ОПплі) • Ктп;

за плановим рівнем витрат на фактичний випуск продукції:

Е (УВПфі • ПТМплі • ОПплі);

фактично при плановому рівні оплати праці:

Е (УВПфі • ПТМфі • ОПплі);

фактично: Е (УВПфі • ПТМфі • ОПфі);

Заробітна платня на випуск окремих виробів залежить від таких самих факторів, крім структури виробництва.

Рис. 7.4. Схема факторної моделі прямих трудових витратПЗПі = УВПі • ПТМі • ОПі

Для розрахунку впливу даних факторів на зміну суми прямої ЗП за видами продукції використовується метод ланцюгових підстановок.

Трудомісткість продукції і рівень оплати праці залежить від упровадження нової прогресивної техніки і технології, механізації й автоматизації виробництва, організації праці, кваліфікації працівників. Вплив цих факторів (3-го рівня) на зміну суми ПЗП визначається:

Однак, якщо потрібно комплексно визначити вплив факторів 3-го рівня на собівартість продукції, необхідно врахувати, наскільки в зв´язку з упровадженням нового обладнання збільшилася амортизація й інші витрати. Для цього фактичну суму витрат і фактичний обсяг виробництва потрібно скорегувати на зміну даного фактора й отриманий рівень собівартості продукції порівняти з фактичним.

де Схі — зміна рівня собівартості (зміна собівартості) за рахунок конкретного організаційно-технічного заходу;

ЗПхі — зміна суми витрат на заробітну плату за рахунок і-го фактора;

АМхі — зміна суми амортизації й інших витрат на утримання основних фондів зв´язку з упровадженням і-го заходу;

Вф — фактичні витрати на 1 грн. ТП.


загрузка...