Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 8 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 8.1. Завдання аналізу фінансових результатів


Фінансові результати підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.

Прибуток підприємства одержують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (це передача ОФ в оренду; комерційна діяльність на фондовому і валютному ринках тощо).

Прибуток — це частина чистого доходу,створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері обертання, що безпосередньо одержує підприємство.

Тільки після продажу продукції чистий доход приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виторгом і повною собівартістю реалізованої продукції. Чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше воно одержує прибутку і тим кращий його фінансовий стан. Тому фінансові результати прибутковості підприємства варто вивчати в тісному зв´язку з виробництвом і реалізацією продукції.

Обсяг реалізації, величина прибутку і рівень рентабельності залежать від:

  • виробничо-господарської діяльності підприємства;
  • збутової діяльності підприємства;
  • комерційної діяльності підприємства.

Ці показники характеризують усі сторони господарювання. У зв´язку з цим основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:

Систематичний контроль за виконанням планової реалізації продукції й отриманого прибутку.

Визначення впливу як об´єктивних, так і суб´єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати.

Виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку.

Оцінка роботи підприємства із збільшення обсягу виробництва продукції, її реалізації і рівня рентабельності.

Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.


загрузка...