Навігація
Посилання


Економічний аналіз

8.4. Аналіз рівня середніх реалізаційних цін


Середня реалізаційна ціна одиниці продукції розраховується шляхом розподілу виторгу від реалізації відповідного виробу на обсяг продажу. На зміну її рівня позначаються такі фактори:

якість РП;кон´юнктура ринку;ринки збуту;

інфляційні процеси.

Якість ТП — один із основних факторів, від яких залежить середній рівень ціни реалізації за продукцію. На продукцію більш якісну встановлюються відповідні ціни. Зміна середнього рівня ціни за рахунок його якості можна визначити:

де Цс, Цн — ціна на продукцію старої і нової якості

виробу;

УРПн — обсяг реалізації продукції нової якості;

УРПзаг — обсяг реалізації продукції і-го виду за звітний період.

Розрахунок впливу сортності продукції на зміну ціни можна виконати двома способами.

В основі першого принципу (ланцюгових підстановок) лежить порівняння сум виторгу за фактичною кількістю реалізованої продукції (УРП) при її фактичному і плановому сортовому складі. Якщо отриману різницю розділити на загальну кількість фактично реалізованої продукції (УРП), то довідаємося, як змінилася середня ціна за рахунок її якості: В основі другого принципу — прийом абсолютних різниць. Відхилення фактичної питомої ваги від планової по кожному сорту множимо на планову ціну одиниці продукції відповідного сорту, результати підсумовуємо і поділяємо на 100 %.


загрузка...