Навігація
Посилання


Економічний аналіз

8.7. Методика підрахунку збільшення суми прибутку та рентабельності


Резерви збільшення суми прибутку визначаються по кожному виду товарної продукції. Основними їхніми джерелами є:

  • збільшення обсягу реалізованої продукції,зниження собівартості,
  • підвищення якості продукції, її реалізації на більш вигідних ринках.

Для визначення резерву зростання прибутку по першому джерелу (1) необхідно виявлений резерв росту обсягу РП помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції і-го виду:

Рис. 8.2. Підрахунок резервів збільшення прибутку від реалізації продукції

Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості ТП і послуг підраховуються таким чином: попередньо виявлений резерв собівартості кожного виду продукції множиться на можливий обсяг її продажу з урахуванням резервів її росту:

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості продукції. Резерв визначається таким чином : зміна питомої ваги кожного сорту (кондиції) збільшується на і-у відпускну ціну даного сорту, результати сумуються, і отримана зміна середньої ціни збільшується на можливий обсяг РП:

Основними джерелами резервів збільшення рівня рентабельності продаж — є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку резервів застосовується формула;

де Рф — рентабельність фактична, Рм — рентабельність можлива, Смі — можливий рівень собівартості і-тих видів продукції з урахуванням виявлених резервів зниження, Пф — фактична сума витрат по реалізованій продукції, Сф — фактична собівартість реалізованої продукції. Для підприємств важливе значення має розподіл і використання прибутку. Із загального прибутку сплачується податок згідно з законодавством про оподаткування прибутку підприємств.

Прибуток, що залишається після оподаткування (чистий прибуток), надходить у розпорядження підприємства та використовується для формування різноманітних фондів. Тому для підприємств досить важливим є правильне визначення суми відрахувань у фонди, яку можна розрахувати за формулою:

де Фі — сума відрахувань, ЧП — чистий прибуток.

Кі — коефіцієнт відрахування прибутку у відповідні фонди.

Далі необхідно розрахувати вплив факторів на зміну чистого прибутку і розмір відрахувань у фонди підприємства. Для цього приріст прибутку за рахунок кожного фактора помножимо на плановий коефіцієнт відрахувань у відповідні фонди:

Важливим завданням аналізу є вивчення питання використання засобів фондів нагромадження і споживання. Ці засоби мають цільове призначення і використовуються за затвердженими кошторисами.

Запитання для самоконтролю

У чому полягають завдання аналізу фінансових результатів?

Від яких факторів залежить величина прибутку і рівень рентабельності?

Особливості аналізу фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Як виконати аналіз середніх реалізаційних цін?

Які фактори впливають на фінансові результати від реалізації продукції, робіт послуг?

Аналіз фінансових результатів від інвестиційної діяльності.

Аналіз фінансових результатів від фінансової діяльності.

Розрахунок резервів збільшення суми прибутку.

Факторний аналіз

показників рентабельності.

Фонд нагромадження використовується в основному для розширення виробництва, технологічного переозброєння.

Фонд споживання може застосовуватися на колективні й індивідуальні потреби.Аналізується також ефективність використання засобів цих фондів.

При аналізі засобів фонду нагромадження варто вивчити повноту фінансування запланованих заходів, своєчасність їхнього виконання й одержаний ефект.


загрузка...