Навігація
Посилання


Економічний аналіз

9.4. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу


Аналіз ефективності використання капіталу необхідно розпочати з оцінки рентабельності активів.

Рентабельність капіталу (активів), або економічна рентабельність, визначається за формулою

де Пр — прибуток від реалізації продукції; А — активи (валюта балансу).

Якщо чисельник і знаменник помножити на чисту виручку від реалізації продукції ВР, то рентабельність активів можна вважати добутком двох показників-співмножників, а саме: рентабельності реалізованої продукції Ррп та ресурсовіддачі, або оборотності активів Оа, або коефіцієнта трансформації Кт. Економічний зміст коефіцієнта Кт полягає в тому, що він показує, скільки виручки підприємство отримає від реалізації з кожної грошової одиниці, вкладеної в активи підприємства, тобто

У прикладі, що розглядається (додатки 1,2), рентабельність капіталу за звітний період

Регулювання рентабельності капіталу зводиться до впливу на рентабельність продукції та оборотність активів. Якщо рентабельність продукції збільшити неможливо, то збільшуючи оборотність залучених ресурсів, збільшують рентабельність капіталу.

Оборотність капіталу в цілому та його складових (основних та обігових коштів, у тому числі запасів, дебіторської заборгованості, коштів тощо) має виняткове значення для оцінювання фінансового стану підприємства, його ділової активності.


загрузка...