Навігація
Посилання


Економічний аналіз

9.8. Оцінка фінансового стану неплатоспроможних підприємств


В Україні розроблена й діє «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій», затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 27 червня 1997 р. Наведена методика відповідає положенням Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14. 05. 95 № 2343-ХІҐ.

Основним завданням аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визначення підприємства платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозиції щодо доцільності внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств і організацій.

Джерелами інформації для здійснення аналізу є форми фінансової звітності, розрахунки нормативу власних обігових коштів, розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості, бізнес-план, матеріали маркетингових досліджень, інша інформація.

Методика передбачає аналіз:

 • динаміки валюти балансу та його структури;
 • джерел власних коштів на основі коефіцієнтів автономії, фінансової стабільності, фінансового лівериджу, забезпеченості власними коштами;
 • структури кредиторської заборгованості. Особлива увага звертається на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом,з оплати праці та соціального (у тому числі пенсійного) страхування та перед іншими кредиторами;
 • активів підприємства та їх структури як з погляду їх участі у виробництві, так і з погляду рівня їх ліквідності;
 • структури оборотних засобів на базі коефіцієнта оборотності оборотних засобів, часу обороту, коефіцієнта оборотності запасів та середньої тривалості одного обороту запасів;
 • власних обігових коштів і платоспроможності,що визначається такими показниками:
 • робочим капіталом (власні оборотні засоби);
 • оптимальний розмір залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації,кон´юнктури ринку тощо;
 • маневреністю працівника капіталу Мк — часткою запасів у його загальній сумі;
 • коефіцієнтом покриття Кп (критичне значення Кп = 1);
 • якщо Кп < 1, підприємство має неліквідний баланс;
 • якщо Кп = 1—1, 5 підприємство своєчасно ліквідовує борги;
 • витрат на виробництво;
 • прибутковості підприємства;
 • використання прибутку.

Поряд з аналізом фінансового стану методика передбачає аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.

Результати аналізу заносять у зведену форму «Основні фінансово-економічні показники та коефіцієнти». Після цього комісія робить висновок щодо доцільності чи недоцільності внесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

Щоб запобігти включенню власного підприємства до зазначеного Реєстру, його фінансово-аналітичній службі необхідно заздалегідь за наведеною методикою здійснити самоаналіз фінансово-господарської діяльності.

Причинами складного фінансового стану можуть бути:

 • недолік власних оборотних коштів;
 • понаднормативні запаси;
 • простр
  очена дебіторська заборгованість.

Пропозиції щодо поліпшення фінансового стану підприємства:

а) обмежити придбання матеріалів і покупних виробів і здійснювати придбання їх тільки під замовлення;

б) зменшити незавершене виробництво за рахунок скорочення запуску виробів виробництва, неукомплектованих матеріалами і покупними виробами;

в) вжити термінових заходів із реалізації готової продукції зі складу;

г) вжити термінових заходів із зниження дебіторської заборгованості, не оплаченої в термін;

д) переглянути договори на постачання продукції і здійснювати відвантаження тільки з передоплати.

Запитання для самоконтролю

Аналіз ринкової стійкості і майна підприємства.

Від яких факторів залежить майновий стан підприємства?

Як виконати аналіз динаміки і структури власного і позичкового капіталу?

Які фактори впливають на фінансову стійкість?

Показники, що характеризують платоспроможність.

Які фактори впливають на показники ліквідності?

Аналіз фінансового стану неплатоспроможних клієнтів господарювання.


загрузка...