Навігація
Посилання

Методика розв´язування задач з мікроекономіки
Пустовійт Р. Ф.

Методика розв´язування задач з мікроекономіки

Навчальний посібник. - Київ, 2004.- 102 c.

Національний банк України Міністерство освіти і науки України Р. Ф. ПУСТОВІЙТ

МЕТОДИКА РОЗВ ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МІКРОЕКОНОМІКИ Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист за №1/11-1754 від 19.07.2000р.)

Київ КОНДОР 2005 ББК 65.012.1. П 89

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченнямекономіки.

Рецензенти: Лагутін В. Д.-д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету;

Строкань Т. М.- д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Черкаського державного технологічного університету

Пустовійт Р. Ф. Методика розв´язання задач з мікроекономіки: Навчально- методичний посібник. Вид. 2-е. -К.: Кондор, 2005. - 102 с.

У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни на засадах сучасної вітчизняної та світової економічної науки викладено сутність категорій, концепцій, законів мікроекономіки та методику аналізу задач. Акцентується увага на поєднанні економічної теорії з математичним аналізом.

загрузка...