Навігація
Посилання


Задача № 26

Менеджер відділу постачання ЗАТ «Будівельник» Івахненко приймає подарунки (напої, кондитерські вироби, продуктові набори) вартістю 50- 100 грн від підприємців, які здійснюють торговельно-посередницькі операції з підприємством. Івахненко вважає, що він не займається здирництвом, адже він не пропонує підприємцям розглядати їхні пропозиції після «подарунків». До того ж, Івахненко виправдовує себе тим, що це звичайна практика на підприємстві і в країні.

Визначте з точки зору бізнес-етики прийнятність таких дій Івахненка як суб´єкта мікроекономічного аналізу.

Розв´язування

«Повсюдне панування абсолютної безсоромності і своєкорисності у справі добування грошей можна вважати специфічною рисою якраз тих країн, які лишилися «відсталими» з точки зору буржуазно-капіталістичного розвитку.»

Макс Вебер

«Фізична, розумова і моральна сила... є основою промислового багатства.»

Альфред Маршалл

Перш ніж безпосередньо дати відповідь на поставлене запитання, визначимо принципові аспекти бізнес-етики і її зв´язок з мікроекономічним аналізом.

У найзагальнішому вигляді мікроекономіка визначає як базовий елемент діяльність фірм, що використовують фактори виробництва (землю, працю, капітал, підприємницькі здібності) для виробництва та продажу на ринку товарів і послуг. При цьому економічна наука орієнтується на припущення, що будь-яка фірма, приймаючи рішення, виходить з потенційної можливості прибутку (мінімізації витрат). Але, разом з тим, мікроекономіка не заперечує, що прибуток не є лише єдиним можливим мотивом діяльності підприємства. Класична теорія, що «працює» у категоріях А. Сміта та Д. Рікардо, опиняється в глухому куті, коли треба пояснити меценатство.

В кінці 70-х років, коли тільки розпочиналось активне студіювання бізнес-етики у цивілізованих країнах, деякі економісти ставили питання про суперечливість бізнес-етики. Дана суперечність базувалася на двох взаємовиключних позиціях:

Бізнес зацікавлений у реалізації лише власних інтересів.

Етика акцентує увагу на реалізації інтересів суспільства.

Більшість дискусій з огляду на цю суперечність акцентували увагу на тому, що етика виступа обмежувачем прибутку. З цього умовиводу випливає, що етика і прибуток обернено залежні: етичний бізнес - менш прибутковий, неетичний бізнес - більш прибутковий. Дійсно, деякі аспекти свідчать, що послідовне слідування принципам етики зменшує дохід підприємця. Один з класичних прикладів - хабар, який змушений давати підприємець для розв´язання проблеми щодо замовлення власної продукції.

Але більш прискіпливий аналіз свідчить про те, що існує безліч фактів прямо пропорційного зв´язку етики бізнесу та доходу, коли етика не зменшує, а, навпаки, збільшує прибуток. Наприклад, за інших однакових умов, бензоколонка, що орієнтується на високі етичні стандарти має більшу кількість клієнтів і, відповідно, більший дохід. В цілому, етична поведінка підприємців сприяє зменшенню витрат при укладанні угод, встановлює високу довіру щодо посередників, контрагентів по бізнесу, працівників фірми, що знову ж таки мінімізує витрати, збільшує потенціал економічного успіху пі

дприємства, дає можливість для максимізації капіталу, що є необхідним для просування бізнесу тощо.

Академічні дослідження таким чином методологічно визначають бізнес-етику - це наука, що вивчає особливі зобов´язання, які громадянин приймає на себе, коли залучається до бізнесу.

Означені зобов´язання набувають таких двох виглядів.

Перший - це соціальна відповідальність бізнесу, під якою розуміють:

Відповідальність бізнесу за економічну зайнятість населення, забруднення навколишнього середовища.

Необхідність «відкритості» підприємництва, можливість активно впливати на нього за допомогою контролю та гласності.

Необхідність точних перспективних розрахунків майбутньої діяльності підприємця щодо суспільної користі, яку він спроможний принести.

Виробництво товарів та послуг має бути спрямоване на споживача.

Підприємці повинні брати участь у вирішенні соціальних проблем, навіть якщо вони виходять за межі їхньої діяльності.

Другий - етичні правила, які регулюють моральні відносини у фірмі. Основою етичних правил є заборони. Перелічимо найхарактерніші заборони, що становлять основу етичних правил будь-якої організації:

- дискримінація за такими ознаками: раса, релігія, стать, національність, інвалідність, членство у партії, майновий стан тощо;

- погрози, грубість;

- поява на робочому місті у нетверезому стані, стані наркотичного та токсичного сп´яніння;

- кража (втрата) власності фірми;

- розголос інформації, що має категорію комерційної таємниці;

- використання витратних матеріалів фірми в особистих цілях;

- використання засобів зв´язку фірми в особистих цілях;

- надання керівництву неправдивої інформації;

- ошукування фірми шляхом завищення власних витрат, наприклад за проїзд, проживання тощо;

- ошукування державних, урядових інституцій;

- здійснення тиску з метою домогтися «особливого відношення» за принципом «ти мені - я тобі»;

- отримання подарунків та грошей від постачальника, клієнта (до подарунків відносимо: матеріальні цінності та послуги, наприклад, персональна знижка під час купівлі товару для особистого використання);

- підслуховування, використання неприпустимих методів конкурентної боротьби, наприклад, промисловий шпіонаж;

- неправдиві заяви від імені фірми тощо.

Підкреслимо, що етична поведінка, на відміну від юридичної, має добровільний відгук підприємця на соціальні та етичні проблеми і ні в якому разі не передбачає покарання за неетичну поведінку. Щодо прикладу задачі, то перед нами постає і таке проблематичне запитання: «Який подарунок є настільки значним, щоб його можна було вважати неприпустимим з точки зору бізнес-етики?» Акцентуємо увагу на тому, що ситуація проблеми не передбачає бізнес-зв´язків підприємця (менеджера, службовця) та його клієнта. Американські вчені Томас М. Герет та Річард Дж. Клоноські вважають, що нечасті подарунки вартістю менше десяти доларів, якщо їх не забороняють кодекси честі компанії, є прийнятними. З другого боку - будь- який подарунок у вигляді готівки є неприйнятним [2, .79]. Щодо нашої країни, то відповідальність за одержання хабара несе лише посадова особа за умови одержання нею незаконої винагороди у розмірі на суму, яка у 0,5 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян. Але ще раз нагадаємо, що подарунок не повинен впливати на судження підприємця або менеджера щодо бізнесових справ.

Таким чином, поведінку Івахненка з точки зору бізнес-етики слід вважати неприпустимою.

Для узагальнення запропонованої проблеми, пропонуємо для самостійного аналізу ще кілька ситуацій, які допоможуть визначити акценти у царині бізнес-етики:

Зацікавлений інвестор бажає відвідати ваш магазин. Але в цей сезонний період у магазині замало покупців. Тому ви пропонуєте друзям удати з себе активних покупців під час присутності потенційного інвестора.

Ваше підприємство — монополіст з виробництва молокопродуктів у регіоні. За принципом «ринок усе стерпить» ви встановлюєте таку високу ціну, що молочні продукти можуть придбати лише заможні родини.

Вам потрібно скоротити одного працюючого. Усі вони достатньо кваліфіковані і досвідчені. Ви хочете скоротити працівника, що працює у фірмі найменший час, але це — мати-одиначка, яка особливо потребує коштів.

Підприємець, який постачає морозиво, чує розмову покупця і продавця. Покупець питає, чи дійсно продукт складається з натуральних компонентів. Продавець можливо не знаючи, переконує покупця, що всі компоненти морозива натуральні. Підприємець знає, що компоненти морозива штучні, але не виправляє відповідь продавця.

В магазині продається морозиво у вигляді кульок. Підприємець- власник магазину навчає продавців зважувати кульки таким чином, щоб вони здавалися однаковим, але половина з них були напівпустими. Таким чином, продавці мають змогу обважувати покупців.

Для збільшення прибутку підприємство розпочинає використовувати технологічний процес, який перевищує максимально допустимі межі забруднення навколишнього середовища.

Підприємець сфери малого бізнесу отримав дохід у вигляді готівки. Для зменшення податків він задекларував лише половину отриманих коштів.

Посадова особа приватної фірми сприяє просуванню в службовій кар´єрі лояльного в ставленні до себе працівника на противагу більш кваліфікованому.

Підприємець сфери малого бізнесу у галузі комп´ютерного забезпечення надав перевагу безкоштовній копії авторської програми для програмного забезпечення, яку запропонував колега по бізнесу, на противагу тому, щоб купити її за 200 дол. у торгового агента. *

Після землетрусу у Туреччині 17-19 серпня 1999 року медичні заклади підвищили ціни на послуги на 100 %.

Запропоновані ситуації використані у наукових працях таких американських вчених, як D. Kuratko. D. Naffziger, N. Humphreys. D. Robin, D. Collins.

Рекомендована література

  1. Борман Д., Воротина П., Федерманн Л. Менеджмент. Предпринимательская деятельность в рыночной экономике. - Гамбург: S+W Steuer - und Wirtschaftsverland Gmbh, 1992. - С. 72-85.
  2. Герет Т. М., Клоноскі Р. Д. Етика бізнесу. - К.: Основи, 1997. - 214 с.
  3. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 2-го изд. - Т. 1. - М.: Республика, 1995. - С. 93-94, 386- 387.
  4. Максимова В. Ф. Микроэкономика: Учебник. - М.: Соминтек, 1996. — С. 115-116.
  5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - С. 141-162.
  6. Пустовійт Р. Ф. Вплив бізнесової етики на розвиток підприємництва // Теорія мікро-макроекономіки: Збірник наукових праць. Випуск 6. - К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. - С. 140-144.
  7. ІІІкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М.: Норма- Инфра, 1998. - С. 385-411.
  8. Deinhart J., Gurnutt J. Business Ethics: A Reference Handbook. - Santa- Barbara: ABC - CLIO, 1998. - 444 p.
  9. Rachman D. J., Mescon M. H. Business Today. - New-York: Random House, 1987. - P. 80-105.
  10. Subhash S. J. International Marketing Management. Second edition. - Boston: A division of Wadsworth, 1987. - P. 203-265.

загрузка...