Навігація
Посилання


Збірка доповідей «Екологічні проблеми сучасності»

39. В.В. Фалюш, О.С. Ковальова, Л.В. Сало, Еколого-економічні аспекти квіткових водних рослин.


В.В. Фалюш, О.С. Ковальова, Л.В. Сало, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка Кіровоградський національний технічний університет м. Кіровоград ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КВІТКОВИХ ВОДНИХ РОСЛИН

До сьогодні увага вчених привернута, насамперед, до наземної рослинності, тоді як водні ж рослини випали з поля зору, хоча водні простори охоплюють на нашій планеті майже в 2,5 рази більшу площу, ніж суша. У той час навіть за розрізненими інформаціями можна скласти уяву, що квіткові водні рослини відіграють помітну роль у біогеоценозах і являють собою нерозкриту скарбницю природи в житті людини.

Водні рослини є біофільтратами по відношенню до зростаючого забруднення вод господарсько-побутовими і промисловими стічними водами; кормовим об’єктом для рослиноїдних риб, водоплавної птиці і ссавців; потенційним кормом для свійських тварин; сировиною для окремих галузей промисловості; об’єктом репродукції у декоративних і лікувальних цілях; гальмівним щитом сповільнення ерозійних процесів; способом регулювання мікроклімату тощо.

Завданням даної роботи було вивчення корисних можливостей квіткових водних рослин як для ланок природи, так і для людини.

Із таких рослин на особливу увагу заслуговують, насамперед, прибережні рослини, а саме: очерет звичайний, тонконіг болотний, очеретянка звичайна, мітлиця повзуча, китник рівний (лисохвіст) і тростиновий, бекманія звичайна, лепешняк тростиновий і великий, молінія голуба, окремі види осок, куга озерна, лепеха звичайна, калюжниця болотна та ін.

Для прикладу наведемо характеристики лише деяких із них. Так, очерет звичайний – багаторічний кореневищний злак висотою до 4 і більше метрів, зростає у воді або біля води: по берегах рік, озер, водосховищ, по болотах, струмках. нерідко утворює чисті зарості. До викидання волоті рослина кормова як для диких тварин, так і для великої рогатої худоби. У степовій зоні може служити джерелом заготівлі сіна, особливо в період вигорання ксерофільної і мезофільної рослинності. Зрілі рослини можуть бути використані як будівельний матеріал, у парниковому господарстві та як паливо. Водночас очерет звичайний є інтенсивним біологічним фільтром (може вбирати навіть феноли).

Цицанія широколиста (водяний рис, кормовий рис) – багаторічний кореневищний злак заввишки до 3 метрів. Інтенсивно розвивається по берегах озер, у прибережжі рік з повільною течією, у заводях. Рослина має високу кормову цінність, так як клітини її майже не містять кремнію, а зернівка багата на крохмаль і цукри. Зарості цицанії широколистої є добрим захистом і кормом для водоплавної дичини та водяних промислових тварин. У той же час ці рослини сприяють процесам заболочування і за торфування водойм.

Встановлено, що максимальний ефект очищення води від нафти і нафтопродуктів дають куга озерна, рогози вузьколистий і широколистий, очерет звичайний, сусак зонтичний, осока водяна та ін. Є ряд досліджень, які підтверджують величезну роль квіткових рослин в очищенні водойм від фенолів, важких металів, отрутохімікатів і радіонуклідів. На підставі опрацювання наявних наукових інформацій, власних спостережень і синтезу накопичених даних ми дійшли до таких висновків:

Водяні квіткові рослини є великим резервом у майб

утньому для вирішення продовольчих проблем населення.

Відіграють помітну роль в екосистемах, зокрема в забезпеченні трофічних зв’язків.

Завдяки здатності водних рослин до нагромадження, утилізації та трансформації багатьох речовин й елементів стічних вод, вони є потужним фактором санітарного очищення водойм.


загрузка...