Навігація
Посилання


 1. С.Х. Авраменко, Т.П. Кльопа, К.С. Моторна Очистка газових викидів від кислих домішок. 3
 2. С.Х. Авраменко, Т.П. Кльопа, Т.В. Плоха Проблеми міст від автотранспорту та шляхи їх усунення. 6
 3. О.П.Добровольская Оценка уровня экологического развития регионов Украины. 10
 4. M.M. Ковальов, О.А. Кигим, В.О. Дронін, К.М. Бреднякова, Т.І. Стеценко Динаміка забруднення грунтів солями важких металів по районах Кіровоградської області. 12
 5. Т.В. Короленко, А.Є. Малишева Висвітлення наслідків нераціонального та інтенсивного використання водних ресурсів. Рекомендації щодо доочищення питної води. 16
 6. Т.С. Кривоблоцька Дослідження іонізуючого випромінювання в уранодобувному регіоні та заходи щодо його зменшення. 20
 7. О.Т. Мазурак, Т.М. Лозовицька, С.В. Зубик, Л.В. Андрейко, О.Й. Гнатик Транслокаційна здатність та фітотоксичні властивості цинку в системі «ґрунт-рослина» за різних форм його надходження в грунт. 24
 8. А.А. Ткач, Т.О. Матвієнко Порівняння математичних моделей визначення довжини робочої частини піскоуловлювача при різних умовах впуску стічних вод. 28
 9. P.M. Музика Гідротехнічні меліорації ґрунтового покриву басейну р. Іква та їх екологічні наслідки. 31
 10. О.Л. Пінчук Утилізація відпрацьованих теплообмінних вод промислових підприємств у сільському господарстві. 35
 11. І.М. Смоленський Експериментальна оцінка фотохімічного механізму захисної дії світлостабілізаторів для хімічного волокна. 39
 12. І.В. Тимощук, А.Й. Габриєль Динаміка вмісту важких металів у ясно- сірому лісовому ґрунті залежно від способів його використання. 41
 13. Т.О. Титенко, Г.К. Онищенко, С.М. Шарова, Л.І. Павленко, Ю.В. Боярко, Т.І. Панфілова, О.А. Кигим Зниження антропогенного впливу на довкілля при використанні біопрепаратів у виробництві зерна озимої пшениці. 44
 14. А.А. Ткач, Л.В. Тищенко Основні проблеми підготовки доброякісної питної води для населення Кіровоградської області. 48
 15. А.А. Ткач, Л.В. Тищенко Наукова оцінка основних технічних заходів для знезараження води в сучасному водопостачанні. 52
 16. А.А.Чай, В.В.Тюрин, В.С.Игнатович Проблемы экологической безопасности при бурении и добыче нефти на морском шельфе. 55
 17. О.С. Шаповал, О.А.Кигим, Л.В. Дроніна, Т.І. Стаценко, І.П. Сотник Радіологічний моніторинг території Кіровоградської області та оцінка її забруднення. 58
 18. Н.В. Чумак., Л.Ф Бочка, А.С. Сілаєва, В.В. Хватіков Деякі аспекти моніторингу проблеми підтоплення територій. 63
 19. О.С. Шаповал, О.А. Кигим, Л.В. Дроніна, Т.І. Стаценко, І.П. Сотник Надходження радіонуклідів в рослини сої залежно від удобрення та стимуляторів росту. 65
 20. Л. О. Одуд Зменшення впливу відходів спиртового виробництва на оточуюче середовище. 69
 21. Оришака В.О., Ткач А.А., Тищенко Л.В., Оришака О.В. Обгрунтування засобів для локалізації і утилізації аварійного витоку хлору з технологічної тари та устаткування. 72
 22. И. В .Марченко, А.Е. Малышева, О.А Черныш, Т.В. Короленко Экологический мониторинг – главный показатель изменений в окружающей среде 80
 23. В.Г. Семенов Цивилизация без нефти: состояние и перспективы развития производства и использования в Украине экологически чистого биодизельного то
  плива. 82
 24. Г.Н. Амеличев Оценка и охрана спелеорекреационного потенциала Белогорского района Автономной республики Крым. 92
 25. Г.Ф. Аркушина Особливості формування зеленої зони міста Кіровограда. 96
 26. В.В. Вернер Критерії оцінювання фауни денних хижих птахів степового Придніпров’я. 98
 27. О.В. Медведєва, Т.П.Мірзак Еколого-економічні аспекти використання і охорони земельних ресурсів. 102
 28. М.В. Попова, А.С. Семенихина Влияние изменений климата юго-западного Крыма на запасы древесной растительности в его лесных массивах. 104
 29. И.Н.Карпенко Ландшафтные микрокомплексы городов. 108
 30. Я. М.Успаленко Від здорового грунту - до здорових рослин, тварин та людини. 111
 31. Е. Н. Пилипко Влияние экскреций лося (Alces alces (L.) на содержание гумусовых веществ в почвах в присутствии тяжелых металлов. 118
 32. Ю.І.Кривошей Сучасний стан ґрунтів в Світі за оцінкою західних експертів та проблеми їх збереження і відновлення. 121
 33. В.В. Фалюш, О.С. Ковальова Екологічні фактори впливу на ріст і розвиток зернових культур. 127
 34. В.В. Гулай, О.В. Гулай Особливості впливу прижиттєвих виділень Oenanthe aquatica на спірохет Leptospira interrogans. 131
 35. Е. В. Печенкина, Е. Ю. Баканова Геоэкологическая оценка Севастопольской и Балаклавской бухты. 134
 36. С.Л.Синицький, Т.В. Ткаченко, О.Г. Хитрук, Т.І. Панфілова, Л.І. Павленко, Динаміка агрохімічних показників ґрунтового покриву Кіровоградської області. 137
 37. І.В.Сокуренко, С.Ф. Топольний Зміна водно-фізичних властивостей чорноземів залежно від умов використання території. 142
 38. Г.М. Шевченко Теоретичні та методичні аспекти оцінки природно-рекреаційного потенціалу території. 145
 39. В.В. Фалюш, О.С. Ковальова, Л.В. Сало, Еколого-економічні аспекти квіткових водних рослин. 149
 40. В.В. Гамаюнова, Г.В. Каращук, С.В. Каращук Агроекологічне значення розрахункової норми добрив при вирощуванні зернових культур. 151
 41. Ю.Л. Антіпова Екологічна характеристика спонтанної дендрофлори відвалів кар´єроуправління „Кварц" (Полтавська область). 158
 42. A.B. Фокін Деякі результати вивчення літніх та зимуючих коконів Latibulus argiolus Rossi (Hymenoptera, Ichneumonklae) 160
 43. С. С. Руденко, Н. А. Мельничук Таксономическая специфика накопления йода луговыми растениями Черновицкой области. 164
 44. Ю.М. Дмитрук Роль похованих ґрунтів в екосистемах. 168
 45. Осаул Л.П., Скуйбіда О.Л. Зміна філософії життя і свідомості суспільства як запорука розв’язання головних еколого-економічних проблем України сьогодення. 172
 46. Павленко Л.А. Досвід формування екологічного мислення при вивченні курсу хімії та екології. 175
 47. В.М. Пестунов, О.С. Стеценко Екологія навколишнього середовища і здоров´я людини. 180
 48. Е. В. Печенкина, О. Н. Головко Новая парадигма экологического образования в средней и высшей технической школах. 187
 49. П.В. Тархов, I.O. Лакіза, А.П. Кругляк Підвищення конкурентоспроможності виробництва шляхом впровадження екологічно чистих технологій. 189
 50. Н.В. Ковальчук, Л.Г. Мещишена Проблема побутових відходів - це актуальна задача сьогодення. 193
 51. К.В.Кликова, В.М.Гуляєв, О.В. Проценко Біоетика у комплексі екологічного виховання біотехнологів 195
 52. П.М.Скрипчук, О.В. Пахаренко Розробка системи менеджменту якості для рибних господарств. 197
 53. Л.В. Радчук Механізми екологічного менеджменту у системі водного господарства. 199

загрузка...