Навігація
Посилання

Збірник наукових праць
Чорновол М.І.

Збірник наукових праць

Збірник праць. - Кіровоград, 2012.- 430 c.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний технічний університет

збірник НАУКОВИХ ПРАЦЬ КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація

За загальною редакцією М.І. Черновола

Заснований у 2001 році

Випуск 25. частина І

Кіровоград • 2012

У збірнику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві. Наведені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень у галузях народного господарства.

Збірник є фаховим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів університету, а також інших навчальних закладів та промислових підприємств України.

Збірник розрахований на наукових, науково-технічних працівників різних галузей науки та техніки, ВНЗ, здобувачів вчених ступенів і звань.

загрузка...