Навігація
Посилання


 1. М.И.Черновол, И.В.Шепеленко Способы формирования антифрикционных покрытий на металлические поверхности трения………………………………….3
 2. І.І. Павленко, В.А. Мажара, В.І.Носуленко, М.О. Годунко Дослідження продуктивності РТК з використанням промислових роботів встановлених на обладнанні………………9
 3. О.Р.Лузан, В.М.Сало, П.Г.Лузан, С.Я.Гончарова Визначення умови руху неперервного потоку рослинних решток по стеблевідводу сошника.…………..15
 4. С.А. Родимцев, Н.А. Потапов Технические решения проблемы травмирования семян при обмолоте………………….21
 5. А.С. Лімонт Технічне забезпечення збирання льонотрести …………………...26
 6. В.А. Дейкун, О.М. Васильковський, Г.Б. Філімоніхін До визначення зони розсіву туків при відбитті від стержневого розсіювача …………..35
 7. Д.Ю. Артеменко Математична модель роботи удосконалених щік сошника просапної сівалки…………41
 8. Д.П. Журавель Прогнозирование ресурса плунжерных пар топливных насосов ……46
 9. О.В. Нестеренко, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, Д.І. Петренко, Д.В. Богатирьов Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна…………………...49
 10. О.В. Оришака, В.В. Гончаров, В.О. Оришака, А.О. Кравцов Теоретичне дослідження установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів………………………54
 11. А.А. Панков, А.В. Щеглов Анализ динамики удельного тягового сопротивления рядковых сеялок………………...61
 12. С.М. Лещенко, В.М. Сало, О.М. Васильковський, Д.В. Богатирьов, , В.В. Отт Аналітична оцінка якості пневмосепарації на основі алгоритму функціонування зерноочисних машин………….68
 13. Ю.О. Ковальчук, В.В. Дідур, В.В. Кравченко Застосування лазерного зміцнення сталі 65Г для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь………………………………..74
 14. І.Ф. Василенко, І.В. Шепеленко, М.В.Красота Електричний опір порошкового дроту при формуванні покриття контактним наварюванням……………………81
 15. К.М. Деркач Розробка методу оцінки якості змішування розсипного комбікорму з рідкою жировою добавкою ……………………………………………………….85
 16. М.А. Зиновик, Е.В. Зиновик О форме петли магнитного гистерезиса тороидальных ферритовых элементов ………91
 17. В.В. Аулін, В.В. Слонь, О.В. Кузик Зміна фізико-хімічних показників моторної оливи дизелів автосамоскидів в процесі експлуатації………………………….98
 18. В.А.Павлюк-Мороз, О.В. Крилов,В.М.Морозов Застосування металофт
  оропластових підшипників ковзання у вузлах тертя шестеренних насосів………………………...104
 19. Н.В. Ковальчук Програма для визначення характеристики відцентрового насоса після обточки робочого колеса…………………………………………………..108
 20. М.А. Зиновик, Е.В. Зиновик Влияние низкотемпературного отжига на структуру и свойства ферритов системы Mg-Mn-Zn-Ca-Fe-O……………………………112
 21. І.І. Павленко, Д.В. Вахніченко Аналіз робочого простору верстата з паралельною кінематикою……………………...117
 22. В.М. Пестунов, В.М. Бабич Вирішення проблем глибокого свердління нетрадиційними методами………………..124
 23. Я.І. Проць, П.С. Федорів, Ю.О. Цяпута Дослідження струменевих пристроїв з множиною круглих отворів для відділення листових заготовок………………135
 24. В.І.Носуленко, В.М.Шмельов Електрична дуга як інструмент для розмірної обробки спряжених пар робочих деталей розділових штампів……………….140
 25. Т.Г.Сабірзянов, М.В.Кубкін, В.П.Солдатенко, В.В.Мартиненко Узагальнена математична модель накопичувача енергії……………………………………...145
 26. М.М. Підгаєцький, К.К.Щербина, Л.В. Копосова Хонінгування отворів великих діаметрів………………………………………………...151
 27. В.М. Боков, О. Ф. Сіса, М.І. Попова Гідродинаміка процесу біполярної обробки електричною дугою двох твердосплавних валків……………………………….155
 28. Т.Г. Сабiрзянов, П.Г. Плєшков, М.В. Кубкін, В.П. Солдатенко, В.В. Мартиненко Шляхи удосконалення систем енергопостачання……………………………..…161
 29. І.І. Павленко, Д.В. Вахніченко Визначення параметрів ВПК при виконанні свердлильних операцій………………….166
 30. Б.М. Гевко, А.Є. Дячун, Р.Р.Івасечко Відпрацювання гвинтових робочих органів машин на технологічність конструкцій...173
 31. В.М. Пестунов, М.В. Ткаченко, В.Ю. Шапошник Підвищення точності обробки на металорізальних верстатах……………………….....178
 32. І.І. Павленко, М.О. Годунко Обгрунтування узгодження характеристик промислових роботів та їх захватних пристроїв……………………………..188
 33. Я.І. Проць, П.С. Федорів, Ю.О. Цяпута Дослідження струменевих багатощілинних приводів захоплюючих пристроїв ……...193
 34. В.М. Пестунов, В.В.Свяцький, С.В.Придворова Оптимізація процесу обробки глибоких отворів………………………………………...200
 35. В.П. Пукалов, В.В. Пукалов, Ф.И.Златопольский Расчет напряжений при осадке полых осесимметричных тел…………………………..210
 36. В.І. Носуленко, О.В. Шелепко Технологічні характеристики розмірної обробки електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом…………….213
 37. В.М. Пестунов, В.В.Свяцький, С.В. Придворова Механізми розвантаження інструменту при свердленні глибоких отворів……………219
 38. Ю.А. Невдаха, В.В. Пукалов, А. Ю. Невдаха До руйнування зубців зубчастих коліс…………………………………………………...224
 39. А.А.Калашник, Н.А.Ковришкин Исследование микротрещиноватости частиц граната из концентрата Завальевского месторождения………………………...230
 40. О.І. Скібінський, В.І. Гуцул, А.А. Гнатюк Дослідження умов існування робочого профілю деталей позацентроїдних епіциклоїдальних цівкових передач внутрішнього зачеплення…….238
 41. В.П. Пукалов, В.В.Пукалов, Н.Н.Петренко Напряжённо-деформированное состояние метала при деформации осесимметричных тел с переменной площадью поперечного сечения…….242
 42. М.М. Підгаєцький, Т.Г. Сабірзянов, К.К.Щербина, О.В. Лобода Продукційний хонінгувальний верстат з адаптивно-програмним керуванням………..246
 43. О.В. Лисенко, Є.С. Ігнатьєв Розробка інструментальних систем з адаптивним управлінням процесом обробки методом морфологічного аналізу…………...252
 44. О. Ф. Сіса Засоби формування біполярного струму для обробки дугою твердосплавних валків…………………………………………………...257
 45. О.В. Артеменко Информационная модель автоматизированной системы подготовки предполетной информации…………………………………………..264
 46. А.а. кузнецов, а.а. Смирнов, е.в.Мелешко Математическая модель и структурная схема стеганографической системы………....273
 47. О.М. Сербул, В.О. Кондратець
 48. Розробка та дослідження блока ідентифікації розрідження пульпив млинах з циркулюючим навантаженням……………………………………………….282
 49. А.П. Ладанюк, Д.А. Шумигай, Р.О. Бойко Системна задача координації в технологічних комплексах неперервного типу………288
 50. К.Г. Петрова, C.В. Серебренніков Управління добовими графіками електричного навантаження промислових споживачів техніко-технологічними методами..294
 51. Т.Г.Сабірзянов, О.І.Сіріков, М.В.Кубкін, В.П.Солдатенко Алгоритм визначення густини потоку сонячного випромінювання на довільно-орієнтовану поверхню……………………………..303
 52. В.Ф. Гамалій, С.І. Осадчий, М.В. Якорева Дослідження макету автоматизованої лазерної системи контролю малих концентрацій домішок в газових середовищах………………………………………..313
 53. В.О.Кондратець, А.М.Мацуй, В.О.Шалімов, О.А.Лисенко Розробка та дослідження САК струмовим режимом при вимірюванні вмісту магнітного заліза в пробах……………………………………...322
 54. Т.Г.Сабірзянов, М.В.Кубкін, В.П.Солдатенко, О.А.Козловський Математична модель фотобатареї як джерела електричної енергії…………....331
 55. Ю.И. Казанцев, А.Г. Младаховская Метод расчета электрических нагрузок предприятий с массовым выпуском однородной продукции……………….336
 56. Е.И. Зубко Моделирование электрических свойств процесса изготовления пористого кремния методом электролитического анодирования………………343
 57. В.В. Зінзура Методи розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації регулювання напруги в електричних мережах…………………………..…350
 58. Ю.И.Казанцев, Р.В.Мотрой Исследование электропотребления и оптимальное размещение компенсирующих устройств в системе электроснабжения ремонтно-механического завода360
 59. Ю.О. Єрмолаєв, Т.Г. Руденко Обґрунтування впровадження системи плавного пуску для привода фрез верстата СФ-АСТРА-РК8……………………………365
 60. Н.В. Смирнова, В.В. Смирнов Определение параметров вольт-амперной характеристики дуги при изменении величины межэлектродного промежутка …… 372
 61. В.В. Сидоренко, В.Ю. Малаховський Основи побудови просторових інтерфейсів введення-виведення інформації обчислювальних систем………………………378
 62. О.А. Козловський, О.І. Сіріков Автоматизована система технічної діагностики проводів повітряних ліній електропередачі 6-10 кВ………………………383
 63. М.В.Кубкін Система вимірювання високої напруги на базі силового трансформатора та її метрологічні характеристики…………………………. 391
 64. В.В. Сидоренко, В.Ю. Малаховський Програмований просторовий інтерфейс управління принтером……………………….400
 65. Г.С. Тимошенко Моделювання системи планування завантаження повітряного судна…………………405
 66. І.Л. Якуніна Алгоритм побудови детермінованої моделі прийняття рішень людиною-оператором при парируванні особливих випадків в польоті………………..413
 67. О.М. Дрєєв Метод розвантаження телекомунікаційного сервера за рахунок кешування зображень……………..……………………………………………….419

загрузка...