Навігація
Посилання


Вступ. 6

Розділ 1 Виникнення й розвиток банківських операцій. 8

Історія розвитку банківської справи. 8

Еволюція банківської справи в Україні. 9

Особливості банківської діяльності у розвинутих країнах... 19

Досвід банківської системи Сполучених Штатів Америки 19

Банківська система Німеччини. 25

Банківська система Японії. 28

Сучасна банківська система Франції. 32

Банківська система Китаю..............................................38

Банківська система України та її становлення 42

Організація банківської діяльності. 47

Створення та реєстрація банків різних форм власності. 47

Ліцензування банківської діяльності. 59

Розділ 2 Формування ресурсної бази комерційного банку. 68

Загальна характеристика банківських ресурсів. 68

Загальна характеристика активних і пасивних операцій комерційного банку. 85

Депозитні операції комерційних банків. 90

Сутність та класи фінансів депозитних операцій. 90

Умови депозитного договору. 94

Депозитна політика банку. 101

Стимули залучення депозитів. 107

Формування зобов’язань банку. 113

Міжбанківський ринок та залучення ресурсів на ньому. 123

Зв’язок інвестиційних операцій з позиковими операціями 135

Розділ 3 Платіжний оборот та операції комерційних банків з його обслуговування. 142

Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті. 142

Класифікація безготівкових розрахунків, їх сутність, принципи організації. 150

Розрахункові документи та порядок їх оформлення. 152

Безготівкові міжгосподарські розрахунки та їх характеристика. 154

Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення. 175

Розділ 4 Емісійно/касова робота в установах банків. 195

Організація емісійно-касової роботи в установах банків України. 195

Порядок здійснення операцій в приходних кассах комерційних банків. 200

Порядок приймання установами комерційних банків платежів від фізичних осіб готівкою 203

Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі 210

Порядок здійснення операцій в вечірніх касах. 212

Організація і порядок роботи каси перерахування. 219

Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях.. 223

Організація і порядок роботи з банкоматами. 226

Розділ 5 Кредитні операції та порядок їх здійснення в комерційному банку. 234

Загальні положення про кредитування та основні принципи кредитної політики. 234

Види кредитів та їх класифікація. 239

Порядок надання кредиту. 249

Основні умови кредитного договору та процес його оформлення. 258

Порядок супроводження кредиту. 264

Порядок пролонгації кредитів. 272

Погашення заборгованості за кредит

ним договором. 275

Іпотечне кредитування та методика його здійснення. 278

Розділ 6 Валютні операції комерційних банків. 304

Загальна характеристика валютних операцій. 304

Ліцензування валютних операцій комерційних банків. 306

Відкриття та ведення валютних рахунків. 307

Порядок купівлі та продажу банками валюти.Методи мінімізації валютного ризику. 312

Розділ 7 Операції банків з цінними паперами. 325

Сутність банківських інвестицій. 325

Операції комерційних банків з цінними паперами та їх класифікація. 327

Випуск цінних паперів комерційними банками. 336

Депозитарії комерційних банків. 337

Формування резервів для покриття збитків від операцій з цінними паперами. 339

Розділ 8 Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків. 344

Кореспондентські відносини з іноземними банками та їх організація. 344

Основні форми міжнародних розрахунків та їх характеристика. 345

Документарні форми розрахунків 345

Інкасо, види та фази, узгодження умов застосування 382

Кредитування експортно-імпортних операцій.

Робота банків з іноземними інвесторами. 389

Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення. 392

Розділ 9 Нетрадиційній банківські операції та послуги. 405

Характеристика й види нетрадиційних банківських операцій та послуг. 405

Лізингові операції. 407

Банківські гарантії та поручительства, механізм їх застосування. 421

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.. 425

Трастові послуги та їх надання комерційними банками. 430

Факторингові та форфейтингові послуги. 437

Операції з дорогоцінними металами. 445

Фінансовий інжиніринг. 451

Додатки. 460


загрузка...