Навігація
Посилання


Банківські операції

Розділ 6 Валютні операції комерційних банків. Загальна характеристика валютних операцій.


Основні умови та принципи проведення валютних операцій юридичними і фізичними особами в Україні регламентує Декрет Кабінету Міністрів «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 19.02.1993 р. Відповідно до нього суб’єкти валютних операцій розподіляються на дві категорії: резидентів і нерезидентів.

Класифікація суб’єктів валютних операцій

Таблиця 6.1

Операції з іноземною валютою опосередковують уповноважені комерційні банки. Ці, операції є об’єктами валютного регулювання.

До валютних цінностей відносять: іноземну валюту, цінні папери в іноземній валюті, дорогоцінні метали (золото, срібло, платина), природне дорогоцінне каміння.

Поділ операцій із валютними цінностями подано у табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Види операцій із валютними цінностями

Комерційні банки, котрі отримали ліцензію НБУ, можуть здійснювати такі операції з валютними цінностями:

 • ведення валютних рахунків клієнтів;
 • неторговельні операції;
 • встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками:
 • прямі кореспондентські відносини,
 • через кореспондентські розрахунки уповноваженого банки,
 • операції за міжнародними торговельними розрахунками;
 • операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;
 • операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку;
 • операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках;
 • валютні операції на міжнародних грошових ринках;
 • операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;
 • операції з монетарними металами на міжнародному ринку.

загрузка...