Навігація
Посилання


Банківські операції

Розділ 7 Операції банків з цінними паперами. Сутність банківських інвестицій.


Банківські інвестиції – це вкладання коштів у цінні папери з терміном погашення понад один рік, що переслідують ціль одержання прибутку. В сучасних умовах України, зважаючи на інфляційні процеси та недостатній розвиток ринку цінних паперів, враховуючи низьку ліквідність більшості об’єктів інвестиційних вкладань, до банківських інвестицій також відносять вклади у ЦП з терміном обігу до одного року.

Банківські інвестиції класифікуються за такими ознаками: та (рис. 7.1):

Рис. 7.1. Класифікація банківських інвестицій

Як правило, банки здійснюють розміщення коштів у цінні папери різних емітентів, на різні терміни та у різні види інструментів, що дозволяє створювати диференційовані банківські інвестиційні портфелі.

Основні цілі банківських інвестицій стандартні:

  • отримання доходу;
  • збереження капіталу і забезпечення його приросту на основі росту курсової вартості ЦП;
  • регулювання та забезпечення ліквідності банку.

Цілі, що переслідує банк здійснюючи інвестиційну діяльність, реалізуються через вироблення інвестиційної політики. При її виробленні банки керуються традиційними критеріями: ліквідність, дохідність, ризик та величина банківських процентних ставок. Таким чином, прийнято розрізняти два основні види інвестиційної політики банків:

  • агресивну: надається перевага ЦП із великим ступенем ризику, проте із значною потенційною дохідністю (акції);
  • консервативну: значну частину інвестицій займають вклади в облігації та інші короткострокові боргові зобов’язання, що призводить до зменшення ризику, підвищення ліквідності, проте до зменшення дохідності.

Табл. 7.1 вміщує порівняльну характеристику портфелів цінних паперів агресивного та консервативного інвесторів.

Таблиця 7.1. Структура інвестиційного портфеля агресивного та консервативного Інвестора

Класифікація операцій комерційних банків з цінними паперами.


загрузка...