Навігація
Посилання
Скупка ноутбуков в перми скупка ноутбуков в перми дорого skupkaperm.ru/vikup_tehniki/.


Банківські операції

Депозитарії комерційних банків.


Під депозитарною діяльністю розуміють надання послуг зі зберігання (депонування) цінних паперів та виконання доручень з реалізації прав, що засвідчені цінними паперами. Для цього при банках створюються спеціалізовані підрозділи – депозитарії цінних паперів.

Основними функціями депозитаріїв комерційних банків є:

 • знерухомлення або дематеріалізація цінних паперів при прийнятті їх на збереження;
 • виконання за допомогою ЕОМ бухгалтерських проводок з переказу та вилучення з обігу цінних паперів, що знаходяться на збереженні;
 • створення комп’ютерної бухгалтерської заставної системи цінних паперів, що знаходяться на зберіганні;
 • вилучення цінних паперів на звичайній і терміновій основі;
 • надання комплексних послуг зі зберігання цінних паперів: ведення реєстру акціонерів, нарахування, виплата процентів і дивідендів та ін.

Клієнтами депозитарію комерційних банків є емітенти, індивідуальні та інституціональні інвестори. Депозитарний облік цінних паперів може організовуватись банками у двох основних формах:

 • знерухомлення – заміна емітованих цінних паперів єдиним глобальним сертифікатом, що зберігається у депозитарії, з відкриттям кожному з власників даного сертифіката окремих ДЕПО-рахунків;
 • повна дематеріалізація цінних паперів – емісія цінних паперів у вигляді електронних записів за допомогою комп’ютерної системи.

Зберігання цінних паперів у депозитаріях організовується за двома видами:

 • відокремленим (закритим) – сертифікати цінних паперів, довірені депозитарію власниками даних цінних паперів, зберігаються окремо від цінних паперів інших клієнтів та цінних паперів, що належать самому депозитарію (тобто банку);
 • колективним (відкритим) – цінні папери, передані на зберігання до депозитарію, є частковою власністю всіх клієнтів депозитарію, що здали йому на зберігання цінні папери того ж випуску. Належність цінних паперів конкретним клієнтам не ідентифікується за номерами та серіями. Клієнти депозитарію є власниками певної кількості цінних паперів, рівної кількості внесених ними на зберігання паперів.

Зберігання цінних паперів у депозитарії комерційного банку здійснюється на основі їх поділу на класи залежно від їх якісного стану.

Основним завданням депозитарію, поряд із знерухомленням та дематеріалізацією цінних паперів, є організація їх обліку на основі ведення рахунків ДЕПО та забезпечення їх переказу по рахунках ДЕПО згідно з укладеними угодами. Виходячи з життєвого циклу кожного випуску цінних паперів, операції переказу, що здійснюються депозитарієм, поділяються на три класи:

 • перекази в процесі емісії випуску;
 • перекази на стадії вторинного обігу ЦП;
 • перекази в процесі погашення (вилучення з обігу) ЦП.

Кожен клас операцій поєднує, в свою чергу, операції в межах депозитарію одного комерційного банку і операції переказу цінних паперів по рахунках депозитаріїв різних комерційних банків (міждепозитарні операції).

Таким чином, депозитарії комерційних банків дозволяють максимально наблизити у часі момент платежу та переходу прав власності за операціями з цінними паперами, прискорити їх фізичне

надходження до нового власника, що значно пришвидшує завершення угод із цінними паперами та сприяє розвитку фондового ринку в цілому.


загрузка...